Konsorcjum firm MTM (Lider Konsorcjum), Vistal Gdynia oraz Vistal Infrastructure zbuduje wiadukt leżący nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu oraz drogi dojazdowe do niego, a także przebuduje kanalizację deszczową w ciągu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu na odcinku od ul. Lotniczej do rzeki Kumieli. Inwestycje będą realizowane w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa powiązania dzielnicy  Zatorze (strefy przedsiębiorczości Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego) z centrum Miasta poprzez budowę wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej wraz z drogami dojazdowymi i dostosowaniem istniejących elementów sieci drogowej”. Wartość umowy wynosi 34,9 mln zł brutto.