Grupa Kapitałowa VISTAL oferuje kompleksowe wykonywanie stalowych konstrukcji mostowych tj.: wytwarzanie konstrukcji, roboty antykorozyjne w wytwórni i na budowach, montaże na budowach. W naszym dorobku posiadamy prawie 300 zrealizowanych obiektów mostowych.

VISTAL produkuje zarówno małe konstrukcje stalowe, takie  jak np. kilkutonowe kładki technologiczne, kładki piesze, ale także konstrukcje wielkogabarytowe np. most przez Wisłę w Puławach o masie równej 11000 ton, długości 1038,2 m i szerokości 22,3 m. Nasza specjalność to mosty łukowe. Most w Puławach wykonany przez nas w 2008 roku to obecnie największy most łukowy w Polsce – rozpiętość przęsła łukowego konstrukcji liczy aż 208 m. Wykonaliśmy także montaż rekordowej rozpiętości przęsła (375 m!) Mostu Solidarności w Płocku. Budujemy także mosty zwodzone, również w konwencji „zaprojektuj i wybuduj”. Zlecone nam obiekty realizujemy kompleksowo – od etapu projektowania i wykonania konstrukcji mostowej poprzez dostarczenie jej na budowę, montaż i antykorozję. Stosujemy różne metody montażu – od tradycyjnego, bezpośrednio ze środków transportowych lądowych i wodnych, po nasuwanie podłużne i poprzeczne. Szczególną odmianą jest montaż z barek, na których konstrukcja transportowana jest z naszej wytwórni drogą wodną do miejsca budowy i tam za pomocą siłowników wciągnięta na podpory. Wykonamy każde zadanie montażowe, w każdych warunkach i w każdym terenie. Posiadamy aktualne Świadectwo Kwalifikacyjne Nr 49/M/10 wydane przez IBDiM w Warszawie w zakresie wykonywania konstrukcji mostów kolejowych, drogowych, kolejowo-drogowych oraz kładek dla pieszych, o rozpiętości przęseł bez ograniczeń, w układach (statycznych) wolnopodpartych, ciągłych, ramowych, łukowych i podwieszanych, o konstrukcji dźwigarów kratownicowych lub pełnościennych, wykonywanych ze stali zwykłej i o podwyższonej jakości oraz stali specjalnych, o normowych grubościach blach.