Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 25 czerwca 2021 r.

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie dnia 25 czerwca 2021 r.

Plik audio z przebiegu Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki i liczbie głosów

Projekty uchwał

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2020

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata obrotowe 2019 i 2020

Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

Uchwały Zarządu dot. Walnego Zgromadzenia

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z działalności za 2020 r. zamieszczone są w Raporcie Okresowym.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 26 czerwca 2020 r.

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie dnia 26 czerwca 2020 r.

Plik audio z przebiegu Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki i liczbie głosów

Projekty uchwał

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2019

Uchwały Zarządu dot. Walnego Zgromadzenia

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z działalności za 2019 r. zamieszczone są w Raporcie Okresowym.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 19 czerwca 2019 r.

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie dnia 19 czerwca 2019 r.

Plik audio z przebiegu Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki i liczbie głosów

Projekty uchwał

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2018

Sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z działalności za 2018 r. zamieszczone są w Raporcie Okresowym.

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 15 października 2018 r.

Podjęte uchwały

Plik audio z przebiegu Walnego Zgromadzenia

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 15 października 2018 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki i liczbie głosów

Projekty uchwał

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu

Opinia Rady Nadzorczej Spółki

Plan połączenia spółek Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji ze spółką Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o.

Załącznik nr 1 do Oświadczenia o stanie księgowym Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o. o. na dzień 31 sierpnia 2018 r.

Załącznik nr 2 do Oświadczenia o stanie księgowym Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o. o. na dzień 31 sierpnia 2018 r.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 22 czerwca 2018 r.

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie dnia 22 czerwca 2018 r.

Plik audio z przebiegu Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki i liczbie głosów

Projekty uchwał

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2017

Sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z działalności za 2017 r. zamieszczone są na stronie internetowej – podstrona pn. Raporty Okresowe.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 12 maja 2017 r.

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie dnia 12 maja 2017 r.

Pliki audio z przebiegu Walnego Zgromadzenia:

część 1

część 2

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki i liczbie głosów

Projekty uchwał

Uzasadnienie projektów niektórych uchwał

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016

Sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z działalności za 2016 r. zamieszczone są na stronie internetowej – podstrona pn. Raporty Okresowe.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 31.05.2016

Plik audio

Podjęte uchwały

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – 31.05.2016

Ogłoszenie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie dnia 31.05.2016

Projekty uchwał

Formularz do wykonywania prawa głosu

Uzasadnienie projektów uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki i liczbie głosów

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 29.04.2016

pliki audio z WZA 29.04.2016: 

cz. 1 – plik audio nr 1 , 

cz. 2 – plik audio nr 2

podjęte uchwały

Informacje dotyczące ZWZ – 2016:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 29.04.2016 r.

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki i liczbie głosów.

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ

Projekty uchwał i Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 2015:

Podjęte uchwały

Plik audio WZA 30.04.2015

Informacje dotyczące ZWZ – 2015:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki i liczbie głosów

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ

Projekty uchwał

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2014

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 2014 :

Plik audio – 25 kwietnia 2014 (piątek), godz. 11.00, ul. Ejsmonda 2, 81-409 Gdynia, Hotel Nadmorski

 

Informacje dotyczące ZWZ – 2014: 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistal Gdynia S.A. 

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów

Projekty uchwał 

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. za rok 2013