Dane skonsolidowane półroczne (1H) za lata 2016-2019

W tys. PLN 1 H 2019 1 H 2018 1 H 2017 1 H 2016
Przychody ze sprzedaży 31 700 25 437 116 137 202 785
Zysk brutto ze sprzedaży 6 233 -1 673 -99 379 36 296
EBITDA 10 003 -8 903 -113 797 25 413
EBIT 6 194 -13 011 -121 995 17 504
Marża EBIT (%) 19,54% -51,15% -105,00% 8,6%
Marża EBITDA (%) 31,56% -35,0% -98,0% 12,5%
Zysk brutto -3 849 -28 855 -124 263 8 059
Zysk netto -3 849 -34 150 -102 746 12 480
Marża netto (%) -12,14% -134,25% -88,5% 6,2%

 

Dane skonsolidowane roczne za okres 2013 – 2019

W tys. PLN FY 2019 FY 2018 FY 2017 FY 2016 FY 2015 FY 2014 FY 2013
Przychody ze sprzedaży 65 517 65 357 93 801 463 377 410 313 322 361 283 390
EBIT 638 -17 398 -393 523 22 364 27 965 27111 23 515
Marża EBIT (%) 0,97% -26,62% -419,53% 4,82% 6,82% 8,41% 8,30%
EBITDA 8 667 -8 757 -380 778 38 293 42 075 39 580 34 248
Marża EBITDA (%) 13,23% -13,40% -405,94% 8,26% 10,25% 12,28% 12,09%
Zysk brutto 254 317 -49 751 -407 304 6 754 19 011 16 284 15 459
Marża brutto (%) 388,17% -76,12% -434,22% 1,46% 4,63% 5,05% 5,46%
Zysk netto 254 317 -49 751 -409 138 8 887 14 228 12 283 20 386
Marża netto (%) 388,17% -76,12% -436,18% 1,92% 3,47% 3,81% 7,19%