pl en sv

Wybrane dane finansowe

Dane skonsolidowane kwartalne po pierwszym półroczu 2017 roku

W tys. PLN 1 H 2017 1 H 2016 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 116 137 202 785
-42,7%
Zysk brutto ze sprzedaży -99 379
36 296
nd
EBITDA -113 797
25 413
nd
EBIT -121 995
17 504
nd
Marża EBIT (%) -105,00% 8,6% -113,6 p.p.
Marża EBITDA (%) -98,0% 12,5% -110,5 p.p.
Zysk brutto -124 263
8 059
nd
Zysk netto -102 746
12 480
nd
Marża netto (%) -88,5% 6,2% -94,7 p.p.


Dane skonsolidowane za okres 2012 – 2016

W tys. PLN FY 2016 FY 2015 FY 2014 FY 2013 FY 2012
Przychody ze sprzedaży 463 377 410 313 322 361 283 390 230 213
EBIT 22 364 27 965 27111 23 515 -17
Marża EBIT (%) 4,82% 6,82% 8,41% 8,30% -0,01%
EBITDA 38 293 42 075 39 580 34 248 10 833
Marża EBITDA (%) 8,26% 10,25% 12,28% 12,09% 4,71%
Zysk brutto 6 754 19 011 16 284 15 459 2 960
Marża brutto (%) 1,46% 4,63% 5,05% 5,46% 1,29%
Zysk netto 8 887 14 228 12 283 20 386 1 148
Marża netto (%) 1,92% 3,47% 3,81% 7,19% 0,50%