Zarząd Vistal Gdynia S.A.

Marek Główczewski, Prezes Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego Wydział Zarządzania, pracował również jako pracownik dydaktyczny Wydziału Zarządzania Politechniki Gdańskiej, ukończył studia Menedżerskie MBA Manchester Metropolitan University i Uniwersytet Szczeciński

Posiada doświadczenie zdobyte na najwyższych stanowiskach managerskich w zakresie zarządzania spółkami prawa handlowego Pełnił obowiązki Dyrektora Finansowego (CFO), m.in. w BERLO Pomorskiem Towarzystwie Leasingowym, Hurtowni Motoryzacyjnej GORDON Sp. z o.o. Pan Marek Główczewski posiada również doświadczenie w kierowaniu pracami Zarządów, Pełnił obowiązki Prezesa Zarządu BYFUCH S.A., Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych S.A (KOPEX MACHINERT S.A.).

Zdobył doświadczenie w procesach restrukturyzacyjnych, jak również w nadzorze właścicielskim, występując m.in.  jako Pełnomocnik Akcjonariuszy i  Udziałowców  Zagranicznych w organach nadzoru właścicielskiego. Uczestniczył jako członek zespołów projektowych, w wielu procesach inwestycyjnych, jak również przy wprowadzaniu spółek  NewConnect GPW w Warszawie.

 

Regulamin Zarządu

Schemat organizacyjny Spółki