Zarząd Vistal Gdynia S.A.

 

Ryszard Matyka, Prezes Zarządu

Pan Ryszard Matyka jest większościowym akcjonariuszem Emitenta (pośrednio poprzez BMMR Investments Sp. z o.o.). Posiada wykształcenie wyższe, w 1980 r. ukończył Politechnikę Gdańską, na kierunku mechanika, specjalność: okręty, oraz w 2004 r. ukończył Szkolenie Finanse dla Menedżerów Niefinansistów. Ponadto Pan Ryszard Matyka jest Członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Przebieg kariery zawodowej: 1975-1977 Stocznia Gdańska im. Lenina, stanowisko: praktykant, monter kadłubów okrętowych; 1980-1994 Stocznia Gdynia S.A., stanowiska: samodzielny budowniczy, starszy mistrz nadzoru produkcji, kierownik oddziału produkcji; z-ca kierownika wydziału K-5 w Stoczni Gdynia S.A.; 1991– nadal: Vistal Sp. z o.o. (obecnie Vistal Gdynia S.A.), Prezes Zarządu, Dyrektor. Pan Ryszard Matyka oprócz funkcji Prezesa Zarządu Emitenta jest lub był w przeszłości członkiem organów nadzorczych lub wspólnikiem w następujących spółkach kapitałowych: 2007 – 2017: Vistal Construction Sp. z o.o. w upadłości (spółka powstała z połączenia spółki Vistal Mosty Sp. z o.o. oraz spółki Vistal Konstrukcje Sp. z o.o.) – Przewodniczący Rady Nadzorczej; 2011 – 2017: Vistal Infrastructure Sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej; 2010 – 2017: Vistal Offshore Sp. z o.o. w restrukturyzacji – Przewodniczący Rady Nadzorczej; 2010 – 2017: Vistal Ocynkownia Sp. z o.o. w upadłości – Przewodniczący Rady Nadzorczej; 2010 – 2018: Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o. (spółka powstała z połączenia Vistal Euro-Cynk Sp. z o.o. i Vistal Shipyard Sp. z o.o.) – Przewodniczący Rady Nadzorczej; 2012 – 2017: Vistal Eko Sp. z o.o. w restrukturyzacji – Przewodniczący Rady Nadzorczej; 2012 – 2017: Vistal Pref Sp. z o.o. w restrukturyzacji – Przewodniczący Rady Nadzorczej; 2013 – 2017: Vistal Marine Sp. z o.o. w upadłości – Przewodniczący Rady Nadzorczej; 2009 – 2013: Vistal Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o., Wspólnik, Przewodniczący Rady Nadzorczej (2009-2013); 2012 – nadal: Tokary Sport Club Sp. z o.o. – Wspólnik; 2015 – nadal: BMMR Investments Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, Wspólnik.

 

Andrzej Chmielecki, Wiceprezes Zarządu

Pan Andrzej Chmielecki jest od 17.01.2020 r. dyrektorem finansowym Vistal Gdynia S.A. (w Grupie Kapitałowej VISTAL GDYNIA od 14.11.2019 r.). Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, w 1987 r. ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet Gdański, na Wydziale Ekonomiki Transportu, kierunek: handel zagraniczny, oraz w latach 2003-2005 odbył studia podyplomowe Executive MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, walidowane przez Rotterdam School of Management.

Przebieg kariery zawodowej:

XI.1987 – VIII.1991 Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiki Produkcji, Katedra Finansów: stażysta, asystent, później st. asystent; X.1990 – VIII.1992 PHZ „Navimor” sp. z o.o. w Gdańsku: Dyrektor Finansowy, od kwietnia 1991 Wiceprezes Zarządu; IX.1992 – II.1998 Bank Handlowy w Warszawie SA; Dyrektor Oddziału w Gdańsku (przez 9 miesięcy również równolegle Oddziału w Gdyni); 1998.III – XII Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy; Ekspert ds. Restrukturyzacji w Oddziale Regionalnym w Gdańsku, Dyrektor Oddziału Centrum w Gdańsku; I.1999 – V.2002 LG Petro Bank S.A.; Dyrektor Oddziału w Gdańsku; 2002 VI – XII Stocznia Gdynia S.A.; Dyrektor Finansowy i Prokurent Zarządu Stoczni, kontroler finansowy kontraktów finansowanych przez banki; VI.2003 –  IV.2005 Nordea Bank Polska SA; Dyrektor Koordynator/Dyrektor Banku ds. Logistyki i Bezpieczeństwa, równolegle Dyrektor Departamentu Logistyki Centrali Banku; V.2005  – VI.2006 Koncern Energetyczny ENERGA S.A. w Gdańsku; Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych; VII.2006 – X.2014 Nordea Bank Polska S.A.; Dyrektor Departamentu Logistyki i Bezpieczeństwa w Centrali Banku, również odpowiedzialność za powstanie komórek organizacyjnych ABI i Compliance; Przewodniczący Rady Pracowników dwóch kadencji; XI.2014 – III.2015 PKO Bank Polski SA; menedżer ds. połączenia banków; VII.2015 – nadal VIRTUS Andrzej Chmielecki (działalność gospodarcza); IX.2015 – nadal wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku i Gdyni (Analiza finansowa przedsiębiorstw, Analiza sprawozdań finansowych, Źródła finansowania przedsiębiorstw, Metody wyceny przedsiębiorstw, Wycena spółek); XI.2019 – nadal Prezes Zarządu VISTAL Offshore sp. z o.o. w restrukturyzacji.

Inne wybrane zaangażowania:
– w przeszłości (1993-1996) członkostwo w radzie nadzorczej „Stoczni Gdańskiej” S.A. ze wskazania Wojewody Gdańskiego M. Płażyńskiego
– obecnie (od 2007) członek i Sekretarz Rady Nadzorczej PROCAD S.A. w Gdańsku <spółka notowana GPW> , członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
– członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych SABI w Warszawie

Pan Andrzej Chmielecki ukończył w 2000 roku kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa, który został potwierdzony egzaminem państwowym.

 

Krzysztof Kriger, Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Kriger, posiada wykształcenie wyższe, w 1995 roku ukończył TSW kierunek informatyka, jest w trakcie studiów na UTP Bydgoszcz – budownictwo. Przebieg kariery zawodowej: w latach 2000-2001 GCB Centrostal Bydgoszcz na stanowisku: specjalista ds. handlu; 2001-2004 ThyssenKrupp Energostal S.A.-na stanowiskach asystent kupca, kupiec, Product Manager; 2004-2006 ADP Polska Sp. z o.o. na stanowisku  Managera Sprzedaży; 2006-2007, Austenit Import Sp.j. na stanowisku Dyrektor Działu Zakupów; 2009-2011 Drozapol Profil S.A. na stanowisku Manager ds. Sprzedaży i Zakupów; 2009-2011 Baustahl Sp. z o.o.- na stanowisku Manager ds. Sprzedaży i Zakupów; 2011-2012 Alkor Sp. z o.o. – na stanowisku Manager Kontraktu; 2012-2013 Metalbark Sp z o.o.- na stanowisku Dyrektora Handlu i Marketingu; 2013 -2015 MałSpaw Sp z o.o.- na stanowisku Dyrektora Handlu i Marketingu; 2013-2015 Systemy Bramowe Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora Handlowego; 2016 -2017 FF Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora Sprzedaży, 2017-2018 Alstal Konstrukcje Sp z o.o. na stanowisku Dyrektora Handlowego; 2018- 2019 Vistal Gdynia S.A. na stanowisku Dyrektora Handlowego; 2019- do teraz na stanowisku Dyrektora Operacyjnego. W trakcie swojej kariery zawodowej przeszedł różne stopnie kariery zawodowej, oraz pracował w światowych koncernach stalowych, brał udział w wielu realizacjach projektów kubaturowych.

Regulamin Zarządu

Schemat podziału zadań i odpowiedzialności Członków Zarządu