Zarząd Vistal Gdynia S.A.

Ryszard Krawczyk, Prezes Zarządu

Pan Ryszard Krawczyk ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Gdańskiego w roku 1975. W roku 1977 złożył egzamin sędziowski, a w roku
1978 egzamin arbitrażowy uprawniający do wykonywania zawodu radcy prawnego.
Wykształcenie wyższe prawnicze- Uniwersytet Gdański (1975), aplikacja sądowa (1977)
aplikacja arbitrażowa (1978), kurs prawa europejskiego
Przebieg kariery zawodowej:
1968 – 1982 Zakład Ubezpieczeń Społecznych
1982 – 1993 wykonywanie zawodu radcy prawnego w ramach stosunku pracy.
1993 – 2000 wykonywanie zawodu radcy prawnego w ramach własnej Kancelarii;
2000 i nadal wykonywanie zawodu radcy prawnego w ramach AVAL-CONSULT Kancelaria
Radców Prawnych i Adwokatów – Gdańsk
Arbiter Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim

Jan Michalkiewicz, Wiceprezes Zarządu

Pan Jan Michalkiewicz  posiada wykształcenie wyższe, w 1984 r. ukończył studia inżynierskie na Politechnice Gdańskiej, na Wydziale Mechaniczno – Technologicznym Politechniki Gdańskiej.

Natomiast w 1995 r. ukończył studia magisterskie na Wydziale Zarządzania i Marketingu Politechniki Gdańskiej. Ponadto: w 2002 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie zarzadzania przedsiębiorstwami na Wydziale Zarzadzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz w 2015 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie: Pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów europejskich, na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Przebieg kariery zawodowej:

W latach 1971 – 1985 – pracował na stanowiskach w nadzorze technicznym, w firmie – ZBSE ELBUD w Gdańsku oraz w firmie – Okręgowe  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdańsku.

Natomiast w latach 1986 – 2020 pracował w następujących firmach:
Technoton sp. z o.o. w Gdańsku – prezes zarządu
Poligaz w Gdańsku – dyrektor ds. marketingu i handlu
Amco – Gaz Białystok, dyrektor Oddziału Sprzedaży w Gdańsku.
PPU TECHMET sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim – prezes zarządu
SN SINOL w Gdańsku – prezes zarządu

 

Regulamin Zarządu

Schemat organizacyjny Spółki