Zarząd Vistal Gdynia S.A.

Jan Michalkiewicz – Prezes Zarządu

Jan Michalkiewicz posiada wykształcenie wyższe, w 1984 r. ukończył studia inżynierskie na Politechnice Gdańskiej, na Wydziale Mechaniczno – Technologicznym Politechniki Gdańskiej.

Natomiast w 1995 r. ukończył studia magisterskie na Wydziale Zarządzania i Marketingu Politechniki Gdańskiej. Ponadto: w 2002 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie zarzadzania przedsiębiorstwami na Wydziale Zarzadzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz w 2015 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie: Pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów europejskich, na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Przebieg kariery zawodowej:

W latach 1971 – 1985 – pracował na stanowiskach w nadzorze technicznym, w firmie – ZBSE ELBUD w Gdańsku oraz w firmie – Okręgowe  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdańsku.

Natomiast w latach 1986 – 2020 pracował w następujących firmach:
Technoton sp. z o.o. w Gdańsku – prezes zarządu
Poligaz w Gdańsku – dyrektor ds. marketingu i handlu
Amco – Gaz Białystok, dyrektor Oddziału Sprzedaży w Gdańsku.
PPU TECHMET sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim – prezes zarządu
SN SINOL w Gdańsku – prezes zarządu

 

Regulamin Zarządu

Schemat organizacyjny Spółki