Zarząd Vistal Gdynia S.A.

Radosław Stojek, Prezes Zarządu

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu Uniwersytetu Gdańskiego z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu strategicznymi przedsięwzięciami w sektorze publicznym i prywatnym.

Posiada doświadczenie zdobyte na najwyższych stanowiskach managerskich w zakresie zarządzania spółkami prawa handlowego (m.in. jako Prezes Zarządu spółki Port Gdański Eksploatacja S.A., Dyrektor Zarządzający w spółce Enspirion Sp. z o.o. (Energa – Grupa Orlen)), jak również w projektach restrukturyzacyjnych oraz nadzorze właścicielskim.

Członek Rad Nadzorczych odpowiedzialny między innymi za nadzór nad realizacją projektów inwestycyjnych, optymalizację procesów biznesowych, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz opracowanie planów i kierunków rozwoju wielu firm w Polsce i za granicą. Z zaangażowaniem dba o rozwój swoich współpracowników chętnie dzieląc się wiedzą, zdobytym doświadczeniem oraz pielęgnując uniwersalne wartości.

 

Regulamin Zarządu

Schemat organizacyjny Spółki