Zarząd Vistal Gdynia S.A.

Maciej Matuszak, Prezes Zarządu

Pan Maciej Matuszak posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi działającymi w sektorach prywatnym, samorządowym i państwowym, w obszarze procesów produkcji i handlu.
Dodatkowo prowadząc od 1997 r. samodzielną działalność gospodarczą, opracowywał i wdrażał dla wielu podmiotów procesy restrukturyzacyjne, prowadził badania due dilligance dla potrzeb inwestorów.
Nadto wykonywał funkcję syndyka masy upadłości, nadzorcy sądowego w postępowaniach upadłościowych, likwidatora spółek handlowych oraz innych jednostek organizacyjnych.
W 1984 r. ukończył studia na Wydziale Ekonomiki i Organizacji Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego

Przebieg pracy zawodowej:
06.2022-nadal – Członek Zarządu Vistal Gdynia S.A.
10.2019-09.2021 – Pełnomocnik Zarządu UNIMOR DEVELOPMENT S.A. i likwidator zależnej od UNIMOR DEVELOPMENT S.A. ZEFIR OFFICE Sp. z o.o.
06.2016 – 04.2019 Energomontaż – Północ Gdynia S.A. – Wiceprezes Zarządu ds. finansowych,
10.2014 – 05.2016 pełnomocnik Zarządu ODLEWNI RAWICZ Sp. z o.o.w Rawiczu ds. restrukturyzacji i prowadzenia negocjacji z wierzycielami Spółki,
od 10.1997 – nadal działalność gospodarcza w zakresie restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, badania rynku i opinii publicznej oraz doradztwa gospodarczego pod firmą TASK Maciej Matuszak,
01.1996 – 05.2016 – wykonywanie funkcji syndyka masy upadłości, nadzorcy sądowego w postępowaniach upadłościowych, likwidatora spółek handlowych oraz innych jednostek organizacyjnych,
03.2000 – 09.2001 – Kredyt Bank S.A. – Kierownik Filii,
04.1999 – 11.1999 – „NEPTUN” Spółka z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim – Prezes Zarządu,
01.1997 – 10.1999 – OLECH Agencja Celna Spółka z o.o. – Prezes Zarządu,
05.1996 – 01.1997 – DAL – PESCA Spółka z o.o. – Dyrektor Działu Handlowo – Marketingowego,
08.1994 –  05.1996 – WILBO – SEAFOOD Spółka z o.o. we Władysławowie – Dyrektor.
06.1994 – 05.1996 – Likwidator MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO w Gdyni.

Andrzej Chmielecki, Wiceprezes Zarządu

Pan Andrzej Chmielecki jest od 17.01.2020 r. dyrektorem finansowym Vistal Gdynia S.A. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, w 1987 r. ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet Gdański, na Wydziale Ekonomiki Transportu, kierunek: handel zagraniczny, oraz w latach 2003-2005 odbył studia podyplomowe Executive MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, walidowane przez Rotterdam School of Management.

Przebieg kariery zawodowej:

XI.1987 – VIII.1991 Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiki Produkcji, Katedra Finansów: stażysta, asystent, później st. asystent; X.1990 – VIII.1992 PHZ „Navimor” sp. z o.o. w Gdańsku: Dyrektor Finansowy, od kwietnia 1991 Wiceprezes Zarządu; IX.1992 – II.1998 Bank Handlowy w Warszawie SA; Dyrektor Oddziału w Gdańsku; 1998.III – XII Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy; Ekspert ds. Restrukturyzacji w Oddziale Regionalnym w Gdańsku, Dyrektor Oddziału Centrum w Gdańsku; I.1999 – V.2002 LG Petro Bank S.A.; Dyrektor Oddziału w Gdańsku; 2002 VI – XII Stocznia Gdynia S.A.; Dyrektor Finansowy i Prokurent Zarządu Stoczni, kontroler finansowy kontraktów finansowanych przez banki; VI.2003 –  IV.2005 Nordea Bank Polska SA; Dyrektor Koordynator/Dyrektor Banku ds. Logistyki i Bezpieczeństwa, równolegle Dyrektor Departamentu Logistyki Centrali Banku; V.2005  – VI.2006 Koncern Energetyczny ENERGA S.A. w Gdańsku; Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych; VII.2006 – X.2014 Nordea Bank Polska S.A.; Dyrektor Departamentu Logistyki i Bezpieczeństwa w Centrali Banku; Przewodniczący Rady Pracowników dwóch kadencji; XI.2014 – III.2015 PKO Bank Polski SA; menedżer ds. połączenia banków; VII.2015 – nadal VIRTUS Andrzej Chmielecki (działalność gospodarcza); IX.2015 – nadal wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku i Gdyni (Analiza finansowa przedsiębiorstw, Analiza sprawozdań finansowych, Źródła finansowania przedsiębiorstw, Metody wyceny przedsiębiorstw, Wycena spółek, Bankowość społeczna we współczesnej gospodarce); XI.2019 – nadal Prezes Zarządu VISTAL Offshore sp. z o.o. w restrukturyzacji.

Inne wybrane zaangażowania:

– od 2007 członek i Sekretarz Rady Nadzorczej PROCAD S.A. w Gdańsku <spółka notowana GPW> , członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
– członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych SABI w Warszawie

Pan Andrzej Chmielecki ukończył w 2000 roku kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa, który został potwierdzony egzaminem państwowym.

 

Regulamin Zarządu

Schemat podziału zadań i odpowiedzialności Członków Zarządu