Skład Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A.

Ryszard Krawczyk
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jan Michalkiewicz
Członek Rady Nadzorczej

Jan Klapkowski
Członek Rady Nadzorczej

Stanisław Gutteter
Członek Rady Nadzorczej

Tadeusz Rymszewicz
Członek Rady Nadzorczej

 

Ryszard Stanisław Krawczyk Przewodniczący Rady Nadzorczej

Rok urodzenia: 1949

Pan Ryszard Krawczyk ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w roku 1975. W roku 1977 złożył egzamin sędziowski a w roku 1978 egzamin arbitrażowy uprawniający do wykonywania zawodu radcy prawnego. Wykształcenie wyższe prawnicze- Uniwersytet Gdański (1975), aplikacja sądowa (1977) aplikacja arbitrażowa (1978), kurs prawa europejskiego
Przebieg kariery zawodowej:
1968 – 1982 Zakład Ubezpieczeń Społecznych
1982 – 1993 wykonywanie zawodu radcy prawnego w ramach stosunku pracy w następujących firmach: Spółdzielnia Pracy” Geania”, KOT Sp. z o.o., Gmina Chmielno, Gmina Kaliska, Wojewódzki Związek Hodowców i Producentów Drobiu w Gdańsku, Krajowe Biuro Organizacji Obrotu i Produkcji Drobiarskiej w Warszawie Oddział w Gdańsku;
1993 – 2000 wykonywanie zawodu radcy prawnego w ramach własnej Kancelarii;
2000 i nadal wykonywanie zawodu radcy prawnego w ramach AVAL-CONSULT Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów – Gdańsk

 

Stanisław Gutteter – Członek Rady Nadzorczej

Rok urodzenia: 1947

Pan Stanisław Gutteter posiada wykształcenie wyższe. W 1971 ukończył Politechnikę Gdańską -Wydział Budowy Okrętów.
Przebieg kariery zawodowej:
1972-1999 – Stocznia Gdynia:Biuro Projektowe, Produkcja – stanowiska kierownicze
1999-2015 – pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce: Vistal Stocznia Remontowa Sp.z o.o. (zwana dawniej: Euro-Cynk Sp.z o.o. i Vistal Euro-Cynk Sp. z o.o,)
od 2015 – nadal: Vistal Marine Sp.z o.o. Dyrektor Handlowy
2005-2011 – pełnił funkcję: Członka Rady Nadzorczej w Spółkach : Euro Plazma Sp. z o.o. , Euro Pref Sp. z o.o.
2004-2010 – pełnił funkcję Prezesa Zarządu: Polskiego Towarzystwa Cynkowniczego
Od 2011 – nadal – pełni funkcję Prezesa Zarządu stowarzyszenia Vistal Golf Club.
Od 2016 – nadal – pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystawa Cynkowniczego
Pan Stanisław Gutteter ukończył kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa, który został potwierdzony egzaminem państwowym.

Jan Michalkiewicz – Członek Rady Nadzorczej

Rok urodzenia: 1950

Jan Michalkiewicz posiada wykształcenie wyższe, w 1984 r. ukończył studia inżynierskie na Politechnice Gdańskiej, na Wydziale Mechaniczno – Technologicznym Politechniki Gdańskiej.

Natomiast w 1995 r. r. ukończył studia magisterskie na Wydziale Zarządzania i Marketingu Politechniki Gdańskiej. Ponadto: w 2002 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie zarzadzania przedsiębiorstwami na Wydziale Zarzadzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz w 2015 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie: Pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów europejskich, na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Przebieg kariery zawodowej:

W latach 1971 – 1985 – pracowała na stanowiskach w nadzorze technicznym, w firmie – ZBSE ELBUD w Gdańsku oraz w firmie – Okręgowe  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdańsku.

Natomiast w latach 1986 – 2020 pracował w następujących firmach:
Technoton sp. z o.o. w Gdańsku – prezes zarządu
Poligaz w Gdańsku – dyrektor ds. marketingu i handlu
Amco – Gaz Białystok, dyrektor Oddziału Sprzedaży w Gdańsku.
PPU TECHMET sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim – prezes zarządu
SN SINOL w Gdańsku – prezes zarządu

Aktualnie zajęcie: to indywidualna działalność gospodarcza – opracowania biznes planów oraz świadczenie usług konsultacyjnych, w zakresie gospodarczym na rzecz  osób indywidualnych oraz firm.

Członek niezależny

Tadeusz RymszewiczCzłonek Rady Nadzorczej

Rok urodzenia: 1950

Tadeusz Rymszewicz w 1976 r. ukończył Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomii. Ponadto Tadeusz Rymszewicz ukończył studia podyplomowe z zakresu Dostosowania gospodarki polskiej do integracji z Unią Europejską (1995) oraz kursy dotyczące obrotu i zarządzania nieruchomościami uzyskując licencję zawodową zarządcy nieruchomości (nr 6075)
Przebieg kariery zawodowej:
Tadeusz Rymszewicz posiada 35 lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach kierowniczych, mi. In. jako Wiceprezydent m. Sopotu (1981-1984). W ciągu ostatnich 20 lat pełnił funkcje na stanowiskach kierowniczych i zarządczych spółek z branży budowlanej, m. in. w spółce Przembud Gdansk S. A. (lata 2000 -2004) oraz w spółkach z branży nieruchomości (Nord Service Sp z o. o. 1997-1999; Navimor Inwestycje Sp. z o. o. 2004-2012).

Jan KlapkowskiCzłonek Rady Nadzorczej

Rok urodzenia: 1943

Jan Klapkowski w 1966 r. ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Gdańsku oraz w 1981 r. Politechnikę Gdańską. Ponadto Jan Klapkowski ukończył studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej (1970), oraz Politechnice Gdańskiej (1976).
Przebieg kariery zawodowej:
1966 – 1986 Stocznia Północna w Gdańsku, stanowisko: kierownik wydziału produkcji, szef kooperacji i zaopatrzenia
1986 – 1992 Stocznia Wisła w Gdańsku, stanowisko: dyrektor kooperacji, dyrektor naczelny
1992 – 1993 Elasto Chemical AB, stanowisko: dyrektor, GCMB zarządca komisaryczny,
1995 – 1996 Raab Karcher, stanowisko: dyrektor
1997 – 2000 Vasco Sp. z o. o., stanowisko: dyrektor
1993 – 2009 Janbud Sp. z o. o., stanowisko: dyrektor
2009 – obecnie Janbud Sp. z o. o. w likwidacji, stanowisko: likwidator
2000-2013 Gdański Związek Pracodawców, stanowisko: dyrektor, doradca Prezesa Zarządu

Członek niezależny.

 

Regulamin Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A.

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu w składzie: Jan Michalkiewicz – Przewodniczący Komitetu, Tadeusz Rymszewicz – Zastępca Przewodniczącego Komitetu, Jan Klapkowski – Członek Komitetu.