Skład Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A.

Ryszard Krawczyk
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jan Michalkiewicz
Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Kowalkowski
Członek Rady Nadzorczej

Stanisław Gutteter
Członek Rady Nadzorczej

Tadeusz Rymszewicz
Członek Rady Nadzorczej

 

Ryszard Stanisław Krawczyk Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Ryszard Krawczyk ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Gdańskiego w roku 1975. W roku 1977 złożył egzamin sędziowski, a w roku
1978 egzamin arbitrażowy uprawniający do wykonywania zawodu radcy prawnego.
Wykształcenie wyższe prawnicze- Uniwersytet Gdański (1975), aplikacja sądowa (1977)
aplikacja arbitrażowa (1978), kurs prawa europejskiego
Przebieg kariery zawodowej:
1968 – 1982 Zakład Ubezpieczeń Społecznych
1982 – 1993 wykonywanie zawodu radcy prawnego w ramach stosunku pracy.
1993 – 2000 wykonywanie zawodu radcy prawnego w ramach własnej Kancelarii;
2000 i nadal wykonywanie zawodu radcy prawnego w ramach AVAL-CONSULT Kancelaria
Radców Prawnych i Adwokatów – Gdańsk
Arbiter Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim

 

Jan Michalkiewicz – Członek Rady Nadzorczej

Jan Michalkiewicz posiada wykształcenie wyższe, w 1984 r. ukończył studia inżynierskie na Politechnice Gdańskiej, na Wydziale Mechaniczno – Technologicznym Politechniki Gdańskiej.

Natomiast w 1995 r. ukończył studia magisterskie na Wydziale Zarządzania i Marketingu Politechniki Gdańskiej. Ponadto: w 2002 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie zarzadzania przedsiębiorstwami na Wydziale Zarzadzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz w 2015 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie: Pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów europejskich, na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Przebieg kariery zawodowej:

W latach 1971 – 1985 – pracował na stanowiskach w nadzorze technicznym, w firmie – ZBSE ELBUD w Gdańsku oraz w firmie – Okręgowe  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdańsku.

Natomiast w latach 1986 – 2020 pracował w następujących firmach:
Technoton sp. z o.o. w Gdańsku – prezes zarządu
Poligaz w Gdańsku – dyrektor ds. marketingu i handlu
Amco – Gaz Białystok, dyrektor Oddziału Sprzedaży w Gdańsku.
PPU TECHMET sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim – prezes zarządu
SN SINOL w Gdańsku – prezes zarządu

Aktualnie zajęcie: to indywidualna działalność gospodarcza – opracowania biznes planów oraz świadczenie usług konsultacyjnych, w zakresie gospodarczym na rzecz  osób indywidualnych oraz firm.

Członek niezależny

 

Krzysztof KowalkowskiCzłonek Rady Nadzorczej

Krzysztof Kowalkowski w 1969 r. ukończył Państwowe Szkoły Budownictwa w Gdańsku z dyplomem technika budowlanego. W 1977 r. ukończył studia na Politechnice Gdańskiej, Instytut Hydrotechniki z tytułem inżyniera urządzeń sanitarnych.

Przebieg kariery zawodowej:
1969-1977 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Wodociągowych i Kanalizacyjnych w Gdańsku, kolejno technik, majster budowy, kierownik robót, specjalista ds. przygotowania i programowania produkcji.
1977-1982 Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Gd-Wrzeszcz, kolejno Główny Energetyk, kierownik Zakładu Remontowo-Budowlanego i kierownik Rejonu Obsługi Mieszkańców, Pełnomocnik dyrektora ds. ROM.
1982-1985 Urząd Miejski w Gdańsku, zastępca kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, a następnie jego kierownik.
1985-1987 Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Produkcji Prefabrykatów i Robót Instalacyjnych w Gdańsku, zastępca dyrektora ds. zaplecza.
1988-1991 Wojewódzki Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Gdańsku, zastępca dyrektora ds. produkcji i handlu w Wojewódzkiej Bazie Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej w Gdyni, a w okresie 01-04.1991 kierownik działu handlu, usług, produkcji i inwestycji w WZRKiOR.
1991-1992 Lonza – CCS Sp. z o.o. w Gdańsku, tymczasowy kierownik Salonu Gdańskiego.
1992-2016 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Gdańsku, kierownik wydziału ogólnego.
2016 – emeryt.

Członek niezależny.

 

Stanisław Gutteter – Członek Rady Nadzorczej

Pan Stanisław Gutteter posiada wykształcenie wyższe. W 1971 ukończył Politechnikę Gdańską -Wydział Budowy Okrętów.
Przebieg kariery zawodowej:
1972-1999 – Stocznia Gdynia:Biuro Projektowe, Produkcja – stanowiska kierownicze
1999-2015 – pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce: Vistal Stocznia Remontowa Sp.z o.o. (zwana dawniej: Euro-Cynk Sp.z o.o. i Vistal Euro-Cynk Sp. z o.o,)
od 2015 – nadal: Vistal Marine Sp.z o.o. Dyrektor Handlowy
2005-2011 – pełnił funkcję: Członka Rady Nadzorczej w Spółkach : Euro Plazma Sp. z o.o. , Euro Pref Sp. z o.o.
2004-2010 – pełnił funkcję Prezesa Zarządu: Polskiego Towarzystwa Cynkowniczego
Od 2011 – nadal – pełni funkcję Prezesa Zarządu stowarzyszenia Vistal Golf Club.
Od 2016 – nadal – pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystawa Cynkowniczego
Pan Stanisław Gutteter ukończył kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa, który został potwierdzony egzaminem państwowym.

 

Tadeusz RymszewiczCzłonek Rady Nadzorczej

Tadeusz Rymszewicz w 1976 r. ukończył Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomii. Ponadto Tadeusz Rymszewicz ukończył studia podyplomowe z zakresu Dostosowania gospodarki polskiej do integracji z Unią Europejską (1995) oraz kursy dotyczące obrotu i zarządzania nieruchomościami uzyskując licencję zawodową zarządcy nieruchomości (nr 6075)
Przebieg kariery zawodowej:
Tadeusz Rymszewicz posiada 35 lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach kierowniczych, mi. In. jako Wiceprezydent m. Sopotu (1981-1984). W ciągu ostatnich 20 lat pełnił funkcje na stanowiskach kierowniczych i zarządczych spółek z branży budowlanej, m. in. w spółce Przembud Gdansk S. A. (lata 2000 -2004) oraz w spółkach z branży nieruchomości (Nord Service Sp z o. o. 1997-1999; Navimor Inwestycje Sp. z o. o. 2004-2012).

 

Regulamin Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A.

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu w składzie: Jan Michalkiewicz – Przewodniczący Komitetu, Tadeusz Rymszewicz – Zastępca Przewodniczącego Komitetu, Krzysztof Kowalkowski – Członek Komitetu.