Spółka od lat stosuje wszelkie aspekty polityki różnorodności poprzez zastosowanie w stosunku do wszystkich pracowników, w tym także władz Spółki oraz jej kluczowych menadżerów, zasad równości i zapobiega dyskryminacji ze względu płeć, przekonania osobiste i polityczne, pochodzenie etniczne, rasę, religię, orientację seksualną. Ponadto Spółka kładzie duży nacisk na odpowiednie wykształcenie pracowników oraz ich osobisty rozwój, w szczególności dbając, by władze Spółki oraz jej kluczowi menadżerowie cechowali się wyspecjalizowanymi kwalifikacjami i kompetencjami oraz wszechstronnym i różnorodnym doświadczeniem zawodowym.

Dyrektorami i kierownikami poszczególnych działów są kobiety i mężczyźni o różnym kierunku wykształcenia, przebiegu doświadczenia zawodowego, a także wieku.