Data Opis
30 kwietnia 2021 Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2020 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020
31 maja 2021 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2021 roku
25 czerwca 2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy
30 września 2021 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2021 roku
29 listopada 2021 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2021 roku