Data Opis
29 kwietnia 2022 Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2021 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2021
30 maja 2022 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2022 roku
7 czerwca 2022 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
30 września 2022 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2022 roku
29 listopada 2022 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2022 roku