pl en sv

Kalendarz korporacyjny

Data Opis
26 kwietnia 2019 Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2018 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
30 maja 2019 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2019 roku
30 września 2019 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2019 roku
29 listopada 2019 Publikacja rozszerzonego raportu za III kwartał 2019 roku