Rok 2023

Załącznik do raportu 11/2023K Załącznik nr 2 do raportu bieżącego 11/2023K    (30.05.2023 g. 11:54)

Raport bieżący 11/2023K Korekta załącznika nr 2 do Raportu Bieżącego nr 11/2023   (30.05.2023 g. 11:54)

Raport bieżący 12/2023 Zawarcie listu intencyjnego z inwestorem branżowym   (26.05.2023 g. 15:12)

Załącznik do raportu 11/2023 Załącznik nr 2 do raportu bieżącego 11/2023    (26.05.2023 g. 10:18)

Załącznik do raportu 11/2023 Załącznik nr 1 do raportu bieżącego 11/2023    (26.05.2023 g. 10:18)

Raport bieżący 11/2023 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki   (26.05.2023 g. 10:18)

Raport bieżący 7/2023K – Informacja o zmianie składu Zarządu Vistal Gdynia S.A.- Korekta (27.04.2023 g. 10:58)

Raport bieżący 10/2023 Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2022r.  (29.03.2023 g. 11:09)

Raport bieżący 9/2023 Wniesienie przez Vistal Gdynia S.A. pozwu przeciwko Trakcja S.A. o zapłatę (24.03.2023 g. 20:06)

Raport bieżący 8/2023/K Informacja o ukazaniu się obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego Vistal Gdynia S.A.- Korekta (23.03.2023 g. 15:31)

Raport bieżący 8/2023 Informacja o ukazaniu się obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego Vistal Gdynia S.A. (23.03.2023 g. 15:23)

Raport bieżący 7/2023 – Informacja o zmianie składu Zarządu Vistal Gdynia S.A. (22.03.2023 g. 17:39)

Raport bieżący 6/2023 – Otrzymanie informacji o uchyleniu układu zawartego przez Vistal Gdynia S.A. (15.03.2023 g. 12:23)

Raport bieżący 5/2023 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A. (06.03.2023 g. 18:35)

Raport bieżący 4/2023 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A. (20.02.2023 g. 17:35)

Raport bieżący 3/2023 – Wniesienie przez Vistal Gdynia S.A. pozwu przeciwko Trakcja S.A. o zapłatę (10.02.2023 g. 14:19)

Raport bieżący 2/2023 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A. (08.02.2023 g. 22:51)

Raport bieżący 1/2023 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 (01.02.2023 g. 16:35)