Rok 2023

Załącznik do raportu 35/2023 – Załącznik do raportu bieżącego 35/2023 (21.11.2023 g. 15:25)

Raport bieżący 35/2023 – Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów  (21.11.2023 g. 15:25)

Raport bieżący 34/2023K – Otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na wykonanie przez spółkę prefabrykacji konstrukcji stalowej obiektu mostowego. (10.11.2023 g. 10:39)

Raport bieżący 34/2023 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A. (25.10.2023 g. 20:11)

Raport bieżący 33/2023 – Informacja o zmianie składu Zarządu Vistal Gdynia S.A. (09.10.2023 g. 14:04)

Raport bieżący 32/2023 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A. (08.10.2023 g. 19:28)

Raport bieżący 31/2023 – Informacja o zmianie składu Zarządu Vistal Gdynia S.A. (28.09.2023 g. 14:39)

Raport bieżący 30/2023 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2023r.  (25.09.2023 g. 13:38)

Raport bieżący 29/2023 – Zawiadomienie o wypowiedzeniu umowy przez firmę audytorską. (22.09.2023 g. 22:18)

Raport bieżący 28/2023 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A. (21.09.2023 g. 21:31)

Raport bieżący 27/2023 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A. (14.09.2023 g. 20:56)

Raport bieżący 26/2023 – Złożenie przez Zarząd wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta. (08.09.2023 g. 20:30)

Raport bieżący 25/2023 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A. (08.09.2023 g. 20:17)

Raport bieżący 24/2023 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A. (09.08.2023 g. 19:13)

Raport bieżący 23/2023 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A. (28.07.2023 g. 19:57)

Raport bieżący 22/2023 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A. (18.07.2023 g. 19:49)

Raport bieżący 21/2023 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A. (11.07.2023 g. 17:28)

Raport bieżący 20/2023 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A. (05.07.2023 g. 21:01)

Załącznik do raportu 19/2023 – Załącznik do raportu bieżącego 19/2023 (05.07.2023 g. 20:52)

Raport bieżący 19/2023 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vistal Gdynia S.A. w dniu 28 czerwca 2023 r. (05.07.2023 g. 20:52)

Raport bieżący 18/2023 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A. (30.06.2023 g. 20:57)

Załącznik do raportu 17/2023 Załącznik nr 1 do raportu bieżącego 17/2023    (29.06.2023 g. 13:13)

Raport bieżący 17/2023 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. w dniu 28.06.2023r.    (29.06.2023 g. 13:13)

Raport bieżący 16/2023 – Informacja o zmianie składu Zarządu Vistal Gdynia S.A. (28.06.2023 g. 14:59)

Raport bieżący 15/2023 – Zawiadomienie o przyjęciu układu przez wierzycieli (22.06.2023 g. 07:54)

Raport bieżący 14/2023 – Zawarcie umowy na wykonanie prefabrykacji konstrukcji stalowej (12.06.2023 g. 15:41)

Raport bieżący 13/2023K – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A.- Korekta (02.06.2023 g. 21:57)

Raport bieżący 13/2023 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A. (02.06.2023 g. 19:19)

Załącznik do raportu 11/2023K Załącznik nr 2 do raportu bieżącego 11/2023K    (30.05.2023 g. 11:54)

Raport bieżący 11/2023K Korekta załącznika nr 2 do Raportu Bieżącego nr 11/2023   (30.05.2023 g. 11:54)

Raport bieżący 12/2023 Zawarcie listu intencyjnego z inwestorem branżowym   (26.05.2023 g. 15:12)

Załącznik do raportu 11/2023 Załącznik nr 2 do raportu bieżącego 11/2023    (26.05.2023 g. 10:18)

Załącznik do raportu 11/2023 Załącznik nr 1 do raportu bieżącego 11/2023    (26.05.2023 g. 10:18)

Raport bieżący 11/2023 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki   (26.05.2023 g. 10:18)

Raport bieżący 7/2023K – Informacja o zmianie składu Zarządu Vistal Gdynia S.A.- Korekta (27.04.2023 g. 10:58)

Raport bieżący 10/2023 Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2022r.  (29.03.2023 g. 11:09)

Raport bieżący 9/2023 Wniesienie przez Vistal Gdynia S.A. pozwu przeciwko Trakcja S.A. o zapłatę (24.03.2023 g. 20:06)

Raport bieżący 8/2023/K Informacja o ukazaniu się obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego Vistal Gdynia S.A.- Korekta (23.03.2023 g. 15:31)

Raport bieżący 8/2023 Informacja o ukazaniu się obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego Vistal Gdynia S.A. (23.03.2023 g. 15:23)

Raport bieżący 7/2023 – Informacja o zmianie składu Zarządu Vistal Gdynia S.A. (22.03.2023 g. 17:39)

Raport bieżący 6/2023 – Otrzymanie informacji o uchyleniu układu zawartego przez Vistal Gdynia S.A. (15.03.2023 g. 12:23)

Raport bieżący 5/2023 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A. (06.03.2023 g. 18:35)

Raport bieżący 4/2023 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A. (20.02.2023 g. 17:35)

Raport bieżący 3/2023 – Wniesienie przez Vistal Gdynia S.A. pozwu przeciwko Trakcja S.A. o zapłatę (10.02.2023 g. 14:19)

Raport bieżący 2/2023 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A. (08.02.2023 g. 22:51)

Raport bieżący 1/2023 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 (01.02.2023 g. 16:35)