Cała kadra inżynieryjno-techniczna jak i pracownicy Grupy Kapitałowej VISTAL biorący udział w procesie budowy konstrukcji okrętowych i offshorowych posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz, co najważniejsze, wieloletnie doświadczenie i praktykę w przemyśle stoczniowym.

Dodatkowym atutem jest posiadanie przez nas własnego placu montażowego na nabrzeżu Indyjskim i Węgierskim w Porcie Gdynia, który umożliwia transport morski dużych elementów bezpośrednio do Zamawiającego.

W ramach naszych usług oferujemy:

  • wytwarzanie i montaż pokryw lukowych ładowni statków
  • wytwarzanie i montaż ramp okrętowych i portowych
  • wytwarzanie i montaż sekcji kadłuba statków
  • wytwarzanie poszczególnych elementów kadłubów (np. grodzie)
  • wytwarzanie sekcji statków
  • wytwarzanie i montaż jednostek pływających
  • wytwarzanie konstrukcji dźwigów
  • wytwarzanie elementów wiertniczych