NIP 583 000 39 93

REGON 190522969

KRS 0000305753, Sąd Rejonowy w Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy :  823 917,35 PLN wpłacony w całości

 

VISTAL GDYNIA S.A. jest producentem wielkogabarytowych konstrukcji stalowych różnego przeznaczenia oraz podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA.. Spółka  pozyskuje kontrakty na wykonawstwo robót, dostaw i montaży oraz towarzyszących usług inżynieryjnych, zlecanych przez kontrahentów krajowych jak i zagranicznych, koordynuje i pełni rolę nadzorczą nad właściwą realizacją zleceń w ramach generalnego wykonawstwa.

Posiadane świadectwa kwalifikacyjne:

  • Świadectwo Kwalifikacji nr 27/11 do wykonywania stalowych konstrukcji mostowych  bez ograniczeń zgodnie z obowiązującym normami
  • Świadectwo Kwalifikacji nr 27/M/11 – montaż stalowych konstrukcji mostowych zgodnie z obowiązującym normami