NIP 583 100 39 72

REGON 190454328

KRS : 0000054402, Sąd Rejonowy w Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy : 45 890 000 PLN

Podstawowy zakres działalności firmy to wytwór wielkogabarytowych konstrukcji stalowych na potrzeby przemysłu Marine&Offshore.

Prezes Zarządu Andrzej Chmielecki

Kontakt:
VistalOffshore Sp. z o.o. w restrukturyzacji
81-336 Gdynia, ul. Indyjska 7
e-mail: offshore@vistal.pl