Konstrukcje stalowe wchodzące w skład tego projektu ważą łącznie 2000 ton i będą częścią ogromnej inwestycji infrastrukturalnej miasta Göteborg mającej na celu poprawę przepustowości ruchu pieszego, drogowego i kolejowego. W ramach projektu powstaną nowe kładki pieszo – rowerowe, mosty, drogi oraz tunel pod kanałem Göta Älv. Udział Vistalu w tej inwestycji to dostawa 3 mostów kolejowych, ok 1 kilometra kładek pieszo-rowerowych oraz prace montażowe i antykorozyjne na budowie. Każdy z obiektów to konstrukcja wyjątkowa.
Jeden z mostów kolejowych dostarczony będzie do Szwecji samochodami w 4 wielkogabarytowych elementach (waga każdego z elementów to 90 ton), kolejny most kolejowy to ogromna przestrzenna konstrukcja kratownicowa o wysokości i szerokości 10 metrów, która dostarczona będzie drogą morską już tej jesieni.
Najciekawszym obiektem z całego projektu jest trzeci z mostów kolejowych – obrotowy. Będzie to konstrukcja wykonana w całości o łącznej wadze 350 ton i długości 72 metrów, dla której Vistal przed dostawą (drogą morską) wykona na nabrzeżu w Gdyni specjalistyczne testy mające na celu weryfikację prawidłowego działania systemu hydraulicznego. Podczas testów na konstrukcji wsporczej i przy użyciu 60 tonowego mechanizmu Vistal wykona obrót mostu 90⁰. Mostem tym poprowadzony zostanie ruch kolejowy przez kanał Göta Älv.
Nadzór nad realizacją całego projektu prowadzi nowa spółka w grupie Vistal – Vistål AB, z siedzibą w Göteborgu