Grupa Vistal 15 lutego br. rozpoczęła zasadniczą fazę realizacji kontraktu o wartości 75,5 mln zł dotyczącego budowy elementów platformy wiertniczej Statoil na polu Johan Sverdrup. Z tej okazji zorganizowano uroczystość na terenie hali Vistal przy ul. Hutniczej 40 w Gdyni, w której udział wzięło kierownictwo projektu Johan Sverdrup z norweskich koncernów Aibel (zleceniodawcy projektu, wiodącego dostawcy konstrukcji w obszarze oil&gas i energii odnawialnej) i Statoil (właściciela platformy wiertniczej) oraz przedstawiciele Grupy Vistal.

W ramach projektu realizowanego na zlecenie firmy Aibel, Grupa Vistal zbuduje elementy jednego z trzech modułów wiertniczych, składających się na platformę Johan Sverdrup. Platforma będzie pracowała na norweskim szelfie Morza Północnego i jest częścią jednego z największych na świecie obecnie prowadzonych projektów w obszarze oil&gas. Umowa z firmą Aibel została podpisana w czerwcu 2015 roku, a jej zakończenie planowane jest na koniec 2016 roku. Więcej

Film