VISTAL ma wykonać cztery bloki statku, przy czym realizacja dwóch zostanie przez zamawiającą firmę potwierdzona do końca października tego roku. Szacunkowa wartość umowy wynosi około 15 mln złotych. Warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów. Umowa przewiduje kary umowne w wysokości 0,23 proc. wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.