W środę 23 listopada 2016 r. została podpisana umowa pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie a Konsorcjum Firm Vistal Gdynia S.A. i Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w restrukturyzacji na wykonanie zadania pn.”Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73″. Funkcję Lidera Konsorcjum pełni Vistal Gdynia S.A. Konsorcjum, zgodnie ze złożoną ofertą ma 22 miesiące od daty zawarcia umowy na realizację inwestycji z gwarancją jakości na 10 lat. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Wartość zawartej umowy wynosi ponad 79,7 mln złotych brutto.