W Szczecinie na budowie Mostu Cłowego dokonano już rozbiórki starej konstrukcji mostu. Obecnie trwają przygotowania do wykonania wykopów przy przyczółkach. Prace realizowane są w konsorcjum przez Vistal Gdynia S.A. i Vistal Infrastructure Sp. z o.o.