W dniu 23 grudnia br. odbyło się wodowanie kadłuba specjalistycznego statku wytworzonego przez GK Vistal wyprodukowanego na potrzeby morskich farm wiatrowych. Jednostka o długości 120 m i szerokości 32 m  będzie wyposażona w sprzęt do układania kabli i będzie również służyć jako baza logistyczna do prac przy montażu morskich elektrowni wiatrowych na Morzu Północnym.