W dniu 03 października 2016 r. została podpisana umowa ramowa pomiędzy Spółką, a zagranicznym kontrahentem z branży budowlanej  na wytwarzanie konstrukcji stalowych kontenerów hotelowych. Umowa ramowa została podpisana na okres 2,5 roku. Jednocześnie w ramach tejże umowy ramowej w dniu 03 października 2016 r. zostało podpisane przez Spółkę i Kontrahenta Zlecenie o wartości 77,5 mln PLN brutto na wykonanie konstrukcji stalowych kontenerów hotelowych. Umowa przekracza 10% kapitałów własnych Spółki i tym samym spełnia kryterium umowy znaczącej.