W dniu 10 lutego 2015 podczas uroczystej sesji Rady Miasta Gdyni Vistal Gdynia S.A. otrzymała wyróżnienie Przewodniczącego Rady Miasta za najlepszą Gdyńską Inwestycję Roku „Czas Gdyni” za budynek produkcyjny przy Nabrzeżu Indyjskim. Nagroda ta  przyznawana jest co roku gdyńskim inwestorom, osobom fizycznym lub prawnym, którzy najbardziej przyczynili się do rozwoju miasta w minionym roku. Ma na celu promocję osiągnięć gdyńskich firm. Kapituła przyznając tę nagrodę kieruje się następującymi kryteriami: wysokość zainwestowanego kapitału, wzbogacenie majątku gminy, liczba utworzonych miejsc prac, wpływ na promocje miasta, walory architektoniczne obiektu i wpływ na otoczenie, poprawa warunków życia mieszkańców, wpływ na rozwój turystyki, inwestycje proekologiczne i wpływ na transformacje gospodarcza miasta. Przypomnijmy, iż w czerwcu 2014 roku hala Vistal Offshore otrzymała nagrodę II stopnia w Konkursie PZiTB.

Więcej informacji na temat tego obiektu