Grupa Vistal, wiodący producent wielkogabarytowych, specjalistycznych konstrukcji stalowych w Polsce, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych, podpisała znaczącą umowę w segmencie infrastruktura. Jej przedmiotem jest wykonanie i montaż konstrukcji nośnej mostu realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn – Olsztynek pododcinek „B” (węzeł Ostróda Północ – węzeł Ostróda Południe) od km 9+181,70 do km 18+845 wraz z budową obwodnicy Ostródy”. Kontrakt o wartości 71,6 mln zł brutto został zawarty z Budimex S.A., generalnym wykonawcą tego zadania. Realizowana na odcinku Miłomłyn – Olsztynek umowa to budowa mostu o długości 340 metrów w tym przęsło łukowe o rozpiętości 197 m, jedno z największych dla tego typu mostów w Polsce. Cieszymy się z podpisania tak znaczącej umowy. W istotny sposób wzmacnia ona nasz portfel zamówień, opiewający po III kwartale br. na ponad 271 mln zł. Warto też podkreślić, iż to wzmocnienie następuje w segmencie infrastruktury, który uważamy za szczególnie perspektywiczny. Kontrakt z Budimexem to również dobry prognostyk na nadchodzący rok, w którym będziemy jeszcze pełniej i efektywniej wykorzystywać nowe moce produkcyjne oraz możliwości techniczne, uzyskane dzięki zakończeniu w 2014 roku bardzo ważnego dla Grupy długoletniego planu inwestycyjnego. Warto podkreślić, że realizacja tego zlecenia jest ciekawym wyzwaniem inżynierskim m.in. ze względu na wielkość projektu, technologię i sposób montażu konstrukcji na terenach bagnistych. Dzięki zdobywanemu przez lata doświadczeniu i inwestycjom jesteśmy w stanie realizować najbardziej skomplikowane i nietypowe konstrukcje stalowe – mówi Ryszard Matyka, Prezes Zarządu Vistal Gdynia SA. Więcej informacji