Grupa Vistal pozyskała kolejny kontrakt, w  którym odegra rolę generalnego wykonawcy. Konsorcjum tworzone przez Vistal Gdynia SA (lider konsorcjum), „Most” sp. z o.o. (Partner Konsorcjum) oraz „Polbud-Pomorze” sp. z o.o. (Partner Konsorcjum) podpisało umowę z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie (Zamawiający) na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pod nazwą: Obwodnica Skawiny etap II – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku od ul. Energetyków do drogi krajowej nr 44. Wartość umowy to 35,9 mln złotych brutto.

Zgodnie ze strategią rozwijamy działalność w sektorze infrastrukturalnym jako Generalny Wykonawca. Bierzemy udział w przetargach zarówno w formule generalnego wykonawcy jak i mianowanego podwykonawcy. Wierzymy, że największe przetargi w tym sektorze są dopiero przed nami, w związku z opóźnieniami w ich ogłaszaniu. Prace wykonywane przez Vistal Gdynia na terenie Obwodnicy Skawina w ramach II etapu inwestycji zostaną zrealizowane w systemie ‘zaprojektuj i buduj’ i obejmą budowę 2-kilometrowej obwodnicy Skawiny wraz z 400-metrową estakadą. Inwestycja będąca kontynuacją I i III etapu znacząco usprawni ruch komunikacyjny na terenie Małopolski –  mówi Ryszard Matyka, Prezes Zarządu Vistal Gdynia SA.

Więcej informacji: