Vistal Gdynia S.A. w konsorcjum ze spółką Vistal Infrastructure Sp. z.o.o. została wybrana do realizacji inwestycji „Remont mostu Cłowego nad rz. Odrą w ciągu ulicy Gdańskiej i ulicy Eskadrowej w Szczecinie”. Instytucją zlecającą jest Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Przetarg miał formę „zaprojektuj i wybuduj”, a jego wartość to 18,6 mln brutto. Decyzję przekazano dnia 24 sierpnia 2016r.