W dniu 27 października 2016 r. została zawarta umowa pomiędzy Vistal Gdynia S.A. a zagranicznym kontrahentem z branży marine&offshore na wykonanie konstrukcji stalowych dźwigu portowego. Wartość zwartej umowy wynosi 5,96 mln Euro brutto.