Vistal Marine Sp. z o.o. prowadzi obecnie prace remontowe na statku ” Bontrup Pearl” który został zacumowany przy Nabrzeżu Węgierskim należącym do Grupy Kapitałowej Vistal. Zlecone prace obejmują modernizację 7 ładowni, a łączna masa dostarczonej konstrukcji stalowej to 660 ton oraz 150 t zamontowanych urządzeń.