Vistal Gdynia S.A. otrzymała kolejne już zlecenia na wykonanie konstrukcji stalowych kontenerów hotelowych na rzecz zagranicznego kontrahenta z branży budowlanej o łączne wartości 24,86 mln brutto. Zlecenie zostanie zrealizowane w ramach umowy ramowej podpisanej przez Vistal w lipcu 2015 r.