Dnia 15 września 2021 r. przedstawiciele administracji rządowej oraz kluczowi przedstawiciele sektora morskiej energetyki wiatrowej, w tym Vistal Gdynia S.A., podpisali „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”. Porozumienie sektorowe ma służyć wzmocnieniu udziału polskich przedsiębiorstw w całym łańcuchu dostaw w procesie budowy morskich farm wiatrowych oraz stanowić platformę współpracy między organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego, inwestorami oraz operatorami, a także przedstawicielami łańcucha dostaw i usług, jednostek naukowo-badawczych oraz instytucji finansowych.

Vistal Gdynia S.A. jest jednym z sygnatariuszy porozumienia, jako wiodący producent konstrukcji stalowych, posiadający duże doświadczenie w branży offshore oraz korzystną lokalizację swoich zakładów produkcyjnych w Gdyni, również na terenie Portu Gdynia. Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Port Gdynia ma pełnić funkcję terminalu instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych na Bałtyku.

Więcej na temat porozumienia na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.