Vistal Gdynia S.A., wiodący producent wielkogabarytowych, specjalistycznych konstrukcji stalowych w Polsce, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych, złożył ofertę w konsorcjum z HAK Entreprenør AS w trybie przetargu publicznego na wykonanie zadania pn. „Projekt E6 Tana Bru” – budowa nowego mostu Tana Bru w Norwegii, w pobliżu przylądka Nordkapp (w pobliżu granicy norwesko-rosyjskiej). Oferta konsorcjum Vistal Gdynia i HAK Entreprenør AS została wybrana jako najkorzystniejsza. Cena zaoferowana przez konsorcjum to 158,5 mln PLN (332,6 mln NOK netto). Jest to pierwszy kontrakt Vistal Gdynia, w formule Generalnego Wykonawcy, wybrana jako najkorzystniejsza na rynku skandynawskim. Generalne Wykonawstwo w Skandynawii to jeden z filarów strategii Grupy Vistal i kolejny krok w rozwoju Spółki. Grupa  zrealizowała oraz realizuje w formule Generalnego Wykonawcy, projekty infrastrukturalne w Polsce. Więcej informacji