Dział Generalnego Wykonawstwa Vistal Gdynia S.A. zakończył prace związane z przebudową mostu kolejowego na Warcie w Poznaniu zgodnie z terminami. Zakończono również zlecone przez Inwestora prace dodatkowe związane z poszerzeniem chodnika technologicznego w dniu 30.12.2015 . Obiekt przeszedł pomyślnie obciążenia próbne i uzyskał pozwolenie na użytkowanie. Konstrukcja ważąca ponad 780 ton usprawnia ruch pociągów na linii między Poznaniem a Kluczborkiem. Całość prac nad modernizacją konstrukcji w Starołęce prowadzone były pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków. W chwili obecnej po w/w obiekcie odbywa się już normalny ruch kolejowy.

Więcej o projekcie : https://www.vistal.pl/realizacje/generalne-wykonawstwo-wybrane-realizacje/poznan-polska/