Zarząd Spółki Vistal Gdynia S.A. informuje, iż  w dniu 05 sierpnia 2015 r. została podpisana umowa pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie a Konsorcjum firm Vistal Gdynia S.A. oraz „Most” Sp. z o.o. na wykonanie robót pn.: „Rozbiórka starego i budowa nowego wiaduktu nad liną PKP w ciągu drogi krajowej nr 22 koło miejscowości Elbląg”. Wartość umowy wynosi 19,5 mln złotych brutto.