W dniu dzisiejszym Vistal Gdynia S.A. podpisała umowę ramową z firmą Aibel AS na wytwarzanie  konstrukcji stalowych dla branży offshore. Szacowana wartość umowy wynosi 15 mln PLN netto. Umowa została zawarta na czas określony do 1 października 2018 roku  z możliwością przedłużenia.