W ubiegłym roku dostarczeniem elementów konstrukcji dla hali sportowo-widowiskowej oraz kładki technologicznej Vistal z sukcesem rozpoczął dostawy na rynek francuski.
Obecnie realizuje kolejny projekt zlecony przez klienta z Francji. Powierzone prace obejmują wykonanie oraz zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji kładki pieszej na lotnisko ORLY w Paryżu. Elementy prefabrykowane w Vistal charakteryzują się wysokimi wymogami dotyczącymi jakości oraz precyzji wykonania. Ponieważ część elementów będzie widoczna, niezwykle ważny jest również aspekt wizualno-estetyczny. Oryginalny jest też kształt kładki składającej się z wielu przestrzennych elementów, giętych w kilku płaszczyznach.