Grupa Vistal, wiodący producent wielkogabarytowych, specjalistycznych konstrukcji stalowych w Polsce, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych, podpisała umowę z Energopol-Szczecin SA na wykonanie konstrukcji stalowej oraz montaż mostu w ciągu drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek. Wartość umowy to 39,6 mln zł brutto.

Cieszymy się z podpisania kolejnego kontraktu wzmacniającego nasz backlog, który na początku 2015 roku wynosił 246 mln zł. Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek jest jedną z najważniejszych inwestycji drogowych realizowanych w Polsce, cieszymy się więc z realizacji prac w ramach tego projektu. Aktywnie poszukujemy kolejnych zleceń zarówno na rynku krajowym jak i za granicą. Posiadany portfel zamówień pozwala nam na rozważny wybór kolejnych projektów, w których startujemy. Perspektywy rozwoju segmentów, w których działamy oceniamy jako dobre. Szczególnie perspektywiczny, w naszej opinii, jest sektor infrastruktury polskiej i zagranicznej – mówi Ryszard Matyka, Prezes Zarządu Vistal Gdynia SA.

Więcej informacji: