Grupa Vistal, wiodący producent wielkogabarytowych, specjalistycznych konstrukcji stalowych w Polsce, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych, podpisała umowę z Bilfinger Infrastructure S.A. na dostawę elementów konstrukcji stalowej do przedsięwzięcia inwestycyjnego: Przebudowa Mostu Łazienkowskiego w Warszawie. Wartość umowy zawartej z Bilfinger Infrastructure S.A. na dostawę elementów konstrukcji stalowej w ramach Przebudowy Mostu Łazienkowskiego wynosi 14,2 mln zł.

Cieszymy się z podpisania kontraktu na realizację prac w ramach przebudowy Mostu Łazienkowskiego w Warszawie. Z dostarczonych przez nas elementów zbudowana zostanie konstrukcja nośna Mostu Łazienkowskiego. Aktywnie poszukujemy nowych zleceń zarówno na rynku krajowym jak i za granicą. Obecnie rozstrzyga się kilka przetargów na rynku polskim w sektorze infrastruktury, w których bierzemy udział. Mamy stabilny portfel zamówień, oraz bardzo dobre możliwości techniczne, dzięki zakończeniu w 2014 roku ważnego dla Grupy długoletniego planu inwestycyjnego. – Perspektywy rozwoju segmentów, w których działamy oceniamy jako dobre. Obecnie szczególnie perspektywiczny, w naszej opinii, jest sektor infrastruktury polskiej i zagranicznej – mówi Ryszard Matyka, Prezes Zarządu Vistal Gdynia SA.