Rok 2021

Raport bieżący 19/2021 – Wydanie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. decyzji o przyznaniu Spółce pomocy na restrukturyzację (31.12.2021 g. 16:14)

Raport bieżący 18/2021 – Zawarcie umowy na wykonanie konstrukcji stalowej (17.12.2021 g. 15:12)

Raport bieżący 17/2021 – Zawarcie umowy generalnej o gwarancje ubezpieczeniowe (15.12.2021 g. 13:16)

Raport bieżący 16/2021 – Zawarcie umowy na wykonanie i dostawę konstrukcji stalowych (15.12.2021 g. 09:36)

Raport bieżący 15/2021 – Zmiany w składzie Zarządu Vistal Gdynia S.A. (10.12.2021 g. 17:45)

Raport bieżący 14/2021 – Zawarcie umowy na wykonanie konstrukcji stalowej wiaduktu (08.12.2021 g. 8:31)

Raport bieżący 13/2021 – Zawarcie szeregu umów z kontrahentem (08.11.2021 g. 15:25)

Raport bieżący 12/2021 – Zawarcie aneksu do kontraktu na wykonanie konstrukcji stalowej przez spółkę zależną (28.10.2021 g. 14:12)

Raport bieżący 11/2021 – Zawarcie umowy na wykonanie i montaż konstrukcji stalowych w Bydgoszczy (23.09.2021 g. 11:05)

Raport bieżący 10/2021 – Zbycie nieruchomości przez Spółkę (08.09.2021 g. 14:08)

Raport bieżący 9/2021 – Informacja o pozyskaniu robót budowalnych w zakresie dostawy i montażu konstrukcji stalowych (05.07.2021 g. 13:32)

Raport bieżący 8/2021 – Informacja o powołaniu członków Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2021 r. (25.06.2021 g. 16:33)

Załącznik do raportu 7/2021 – Załącznik do raportu bieżącego 7/2021 (25.06.2021 g. 16:27)

Raport bieżący 7/2021 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vistal Gdynia S.A. w dniu 25 czerwca 2021 r. (25.06.2021 g. 16:27)

Załącznik do raportu 6/2021 – Załącznik do raportu bieżącego 6/2021 (25.06.2021 g. 16:21)

Raport bieżący 6/2021 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Vistal Gdynia S.A. w dniu 25 czerwca 2021 r. (25.06.2021 g. 16:21)

Raport bieżący 5/2021 – Zawarcie umowy na wykonanie i montaż konstrukcji stalowej obiektu mostowego (14.06.2021 g. 13:21)

Załącznik do raportu 4/2021 – Załącznik nr 2 do raportu bieżącego 4/2021 (28.05.2021 g. 18:00)

Załącznik do raportu 4/2021 – Załącznik nr 1 do raportu bieżącego 4/2021 (28.05.2021 g. 18:00)

Raport bieżący 4/2021 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (28.05.2021 g. 18:00)

Raport bieżący 3/2021 – Zawarcie umowy na wykonanie konstrukcji stalowej (20.05.2021 g. 14:56)

Raport bieżący 2/2021 – Zawarcie umowy na wykonanie konstrukcji stalowej (10.02.2021 g. 14:49)

Raport bieżący 1/2021 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku (22.01.2021 g. 14:54)

Rok 2020

Raport bieżący 20/2020 – Zawarcie umowy na wykonanie i montaż konstrukcji stalowych Mostów Bolesława Chrobrego we Wrocławiu (23.12.2020 g. 20:12)

Raport bieżący 19/2020 – Zawarcie umowy na wykonanie usług remontowych (02.12.2020 g. 14:54)

Raport bieżący 18/2020 – Otrzymanie wezwań do wykupu weksli od PKO BP (19.09.2020 g. 09:16)

Załącznik do raportu 17/2020 – Załącznik do raportu bieżącego 17/2020 (28.07.2020 g. 12:33)

Raport bieżący 17/2020 – Rejestracja zmian Statutu Vistal Gdynia S.A. (28.07.2020 g. 12:33)

Załącznik do raportu 16/2020 – Załącznik do raportu bieżącego 16/2020 (26.06.2020 g. 16:32)

Raport bieżący 16/2020 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vistal Gdynia S.A. w dniu 26 czerwca 2020 r. (26.06.2020 g. 16:22)

Załącznik do raportu 15/2020 – Załącznik do raportu bieżącego 15/2020 (26.06.2020 g. 16:22)

Raport bieżący 15/2020 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. w dniu 26 czerwca 2020 r. (26.06.2020 g. 16:22)

Raport bieżący 14/2020 – Zawarcie bezwarunkowej umowy sprzedaży nieruchomości (25.06.2020 g. 12:46)

Raport bieżący 13/2020 – Zawarcie umowy na wykonanie montażu mostu (05.06.2020 g. 13:28)

Raport bieżący 12/2020 – Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości (03.06.2020 g. 12:30)

Załącznik do raportu 11/2020 – Załącznik do raportu bieżącego 11/2020 (29.05.2020 g. 17:23)

Raport bieżący 11/2020 – Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego na 26 czerwca 2020r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (29.05.2020 g. 17:23)

Załącznik do raportu 10/2020 – Załącznik do raportu bieżącego 10/2020 (29.05.2020 g. 17:15)

Raport bieżący 10/2020 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (29.05.2020 g. 17:15)

Raport bieżący 9/2020 – Uzyskanie zgody Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na sprzedaż nieruchomości (13.05.2020 g. 10:34)

Raport bieżący 8/2020 – Zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości (25.03.2020 g. 13:09)

Raport bieżący 7/2020 – Rejestracja akcji serii C w KDPW – wydanie komunikatu przez KDPW (17.03.2020 g. 09:08)

Raport bieżący 6/2020 – Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii C (17.03.2020 g. 09:02)

Raport bieżący 5/2020 – Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji (02.03.2020 g. 10:52)

Raport bieżący 4/2020 – Zawarcie umowy wykonawczej na wykonanie i dostawę konstrukcji stalowej mostu (20.02.2020 g. 11:08)

Raport bieżący 3/2020 – Zmiany w składzie Zarządu Vistal Gdynia S.A. (07.02.2020 g. 17:18)

Raport bieżący 2/2020 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r. (22.01.2020 g. 13:03)

Raport bieżący 1/2020 – Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę Mostu Stągiewnego w Gdańsku (20.01.2020 g. 10:37)

Rok 2019

Raport bieżący 37/2019 – Zawarcie porozumienia dotyczącego realizacji konstrukcji stalowej mostu (29.11.2019 g. 08:30)

Załącznik do raportu 36/2019 – Załącznik do raportu bieżącego 36/2019 (21.11.2019 g. 13:51)

Raport bieżący 36/2019 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A. (21.11.2019 g. 13:51)

Raport bieżący 35/2019 – Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A. (18.11.2019 g. 20:46)

Raport bieżący 34/2019 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Vistal Gdynia S.A. (15.11.2019 g. 11:20)

Raport bieżący 33/2019 – Zawarcie umowy na świadczenie usług doradztwa finansowego i prawnego (02.10.2019 g. 08:46)

Raport bieżący 32/2019 – Zawarcie umowy na wykonanie konstrukcji stalowej w Szwecji (01.10.2019 g. 08:58)

Raport bieżący 31/2019 – Uprawomocnienie się postanowienia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu (04.09.2019 g. 14:55)

Raport bieżący 30/2019 – Zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu sanacyjnym Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji (25.07.2019 g. 11:09)

Raport bieżący 29/2019 – Uzupełnienie raportu bieżącego nr 25/2019 (18.07.2019 g. 17:54)

Raport bieżący 28/2019 – Odroczenie przez Sąd ogłoszenia postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu (18.07.2019 g. 14:15)

Raport bieżący 27/2019 – Przyjęcie układu na zgromadzeniu wierzycieli w postępowaniu sanacyjnym Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji (10.07.2019 g. 18:16)

Załącznik do raportu 26/2019 – Załącznik do raportu bieżącego 26/2019 (10.07.2019 g. 15:04)

Raport bieżący 26/2019 – Zgłoszenie zmiany propozycji układowych na zgromadzeniu wierzycieli (10.07.2019 g. 15:04)

Raport bieżący 25/2019 – Zawarcie umowy restrukturyzacyjnej (06.07.2019 g. 18:20)

Raport bieżący 24/2019 – Informacja o powołaniu Członka Zarządu Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji na nową kadencję (19.06.2019 g. 16:36)

Załącznik do raportu 23/2019 – Załącznik do raportu bieżącego 23/2019 (19.06.2019 g. 16:25)

Raport bieżący 23/2019 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji w dniu 19 czerwca 2019 r. (19.06.2019 g. 16:25)

Załącznik do raportu 22/2019 – Załącznik do raportu bieżącego 22/2019 (19.06.2019 g. 16:19)

Raport bieżący 22/2019 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji w dniu 19 czerwca 2019 r. (19.06.2019 g. 16:19)

Raport bieżący 21/2019 – Wezwania do zapłaty od ING Bank Śląski S.A. (18.06.2019 g. 19:44)

Raport bieżący 20/2019 – Wypłata z gwarancji ubezpieczeniowej (03.06.2019 g. 14:15)

Raport bieżący 19/2019 – Wyznaczenie przez Sąd terminu zgromadzenia wierzycieli Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji w celu głosowania nad układem (24.05.2019 g. 15:45)

Załącznik do raportu 18/2019 – Załącznik do raportu bieżącego 18/2019 (23.05.2019 g. 12:31)

Raport bieżący 18/2019 – Aktualizacja propozycji układowych (23.05.2019 g. 12:31)

Załącznik do raportu 17/2019 – Załącznik do raportu bieżącego 17/2019 (21.05.2019 g. 19:21)

Raport bieżący 17/2019 – Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego na 19 czerwca 2019r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (21.05.2019 g. 19:21)

Załącznik do raportu 16/2019 – Załącznik do raportu bieżącego 16/2019 (21.05.2019 g. 19:14)

Raport bieżący 16/2019 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (21.05.2019 g. 19:14)

Raport bieżący 15/2019 – Zawarcie umowy na wykonanie usług remontowych (08.05.2019 g. 15:42)

Raport bieżący 14/2019 – Uprawomocnienie się postanowienia sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu przyjętego w postępowaniu sanacyjnym spółki zależnej Vistal Pref Sp. z o.o. (07.05.2019 g. 09:24)

Raport bieżący 13/2019 – Wejście w życie umowy na wykonanie i montaż obiektów mostowych w Norwegii (29.04.2019 g. 12:47)

Raport bieżący 12/2019 – Zawarcie umowy na wykonanie i dostawę konstrukcji stalowej (15.04.2019 g. 08:53)

Raport bieżący 11/2019 – Zawarcie warunkowej umowy na wykonanie i montaż obiektów mostowych w Norwegii (12.04.2019 g. 10:03)

Raport bieżący 10/2019 – Roszczenie z gwarancji ubezpieczeniowej (05.04.2019 g. 13:15)

Raport bieżący 09/2019 – Zawarcie umowy na wykonanie konstrukcji stalowych (08.03.2019 g. 15:58)

Raport bieżący 08/2019 – Roszczenie z gwarancji ubezpieczeniowej (08.03.2019 g. 15:45)

Raport bieżący 07/2019 – Wypłata z gwarancji ubezpieczeniowej (04.03.2019 g. 16:31)

Raport bieżący 06/2019 – Zawarcie umowy na wykonanie remontu (01.03.2019 g. 15:46)

Raport bieżący 05/2019 – Zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu sanacyjnym spółki zależnej Vistal Pref Sp. z o.o. w restrukturyzacji (21.02.2019 g. 14:25)

Raport bieżący 04/2019 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku (31.01.2019 g. 15:09)

Raport bieżący 03/2019 – Przyjęcie układu w postępowaniu sanacyjnym spółki zależnej Vistal Pref Sp. z o.o. w restrukturyzacji (22.01.2019 g. 13:40)

Raport bieżący 02/2019 – Wypłata z gwarancji ubezpieczeniowych (17.01.2019 g. 14:31)

Raport bieżący 01/2019 – Zawarcie umowy na dostawę konstrukcji stalowej (15.01.2019 g. 16:09)

Rok 2018

Raport bieżący 63/2018 – Zawiadomienie o terminie zgromadzenia wierzycieli spółki zależnej Vistal Pref Sp. z o.o. w restrukturyzacji (11.12.2018 g. 09:59)

Raport bieżący 62/2018 – Postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki zależnej Vistal Infrastructure Sp. z o.o. (06.12.2018 g. 14:32)

Raport bieżący 61/2018 – Roszczenie z gwarancji ubezpieczeniowych (28.11.2018 g. 10:19)

Raport bieżący 60/2018 – Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego współpracy na rynkach skandynawskich (22.11.2018 g. 15:17)

Raport bieżący 59/2018 – Rejestracja połączenia Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji ze spółką zależną Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o.  (16.11.2018 g. 11:37)

Raport bieżący 58/2018 – Zawarcie umowy na wykonanie i montaż obiektu mostowego na Islandii (09.11.2018 g. 17:27)

Raport bieżący 57/2018 – Wypłata z gwarancji ubezpieczeniowych (09.11.2018 g. 17:17)

Załącznik do raportu 56/2018 – Załącznik do raportu bieżącego 56/2018 (26.10.2018 g. 17:03)

Raport bieżący 56/2018 – Aktualizacja propozycji układowych (26.10.2018 g. 17:03)

Załącznik do raportu 55/2018 – Załącznik do raportu bieżącego 55/2018 (15.10.2018 g. 15:02)

Raport bieżący 55/2018 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji w dniu 15 października 2018 r. (15.10.2018 g. 15:02)

Załącznik do raportu 54/2018 – Załącznik do raportu bieżącego 54/2018 (15.10.2018 g. 14:55)

Raport bieżący 54/2018 – Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji w dniu 15  października 2018 r. (15.10.2018 g. 14:55)

Raport bieżący 53/2018 – Zawarcie umowy na dostawę konstrukcji stalowej (05.10.2018 g. 15:40)

Raport bieżący 52/2018 – Rozstrzygnięcie w postępowaniu arbitrażowym z udziałem Spółki (04.10.2018 g. 16:29)

Raport bieżący 51/2018 – Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji ze spółką zależną Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o. (01.10.2018 g. 15:53)

Raport bieżący 50/2018 – Roszczenie z gwarancji ubezpieczeniowych (01.10.2018 g. 14:38)

Raport bieżący 49/2018 – Zawarcie porozumienia w sprawie płatności na rzecz Spółki (28.09.2018 g. 20:16)

Raport bieżący 48/2018 – Zawarcie porozumień o współpracy ze Stocznią Gdańsk S.A. oraz GSG Towers Sp. z o.o. (24.09.2018 g. 12:54)

Raport bieżący 47/2018 – Zawarcie umowy na świadczenie usług doradczych w procesie pozyskania inwestora (14.09.2018 g. 18:28)

Raport bieżący 46/2018 – Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji ze spółką zależną Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o. (12.09.2018 g. 15:59)

Załącznik do raportu bieżącego 45/2018 – Załącznik do raportu bieżącego 45/2018 (12.09.2018 g. 15:09)

Raport bieżący 45/2018 – Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego na 15 października 2018 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (12.09.2018 g. 15:09)

Załącznik do raportu bieżącego 44/2018 – Załącznik do raportu bieżącego 44/2018 (12.09.2018 g. 15:00)

Raport bieżący 44/2018 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (12.09.2018 g. 15:00)

Załącznik do raportu bieżącego 43/2018 – Załącznik do raportu bieżącego 43/2018 (12.09.2018 g. 14:43)

Raport bieżący 43/2018 – Zamiar połączenia Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji ze spółką zależną Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o. (12.09.2018 g. 14:43)

Raport bieżący 42/2018 – Roszczenie z gwarancji ubezpieczeniowej  (06.08.2018 g. 16.06)

Raport bieżący 41/2018 – Informacja  o wyborze Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu (25.07.2018 g. 14.26)

Raport bieżący 40/2018 – Postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki zależnej Vistal Ocynkownia Sp. z o.o. (20.07.2018 g. 11.36)

Raport bieżący 39/2018 – Zawarcie umowy na wykonanie i montaż kładki dla pieszych (06.07.2018 g. 15.41)

Raport bieżący 38/2018 – Roszczenie z gwarancji ubezpieczeniowej  (27.06.2018 g. 13.58)

Raport bieżący 37/2018 – Zatwierdzenie Planu restrukturyzacyjnego (25.06.2018 g. 10.11)

Raport bieżący 36/2018 – Informacja o powołaniu członków Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2018 r. (22.06.2018 g. 14:15)

Załącznik do raportu 35/2018 – Załącznik do raportu bieżącego 35/2018 (22.06.2018 g. 14:04)

Raport bieżący 35/2018 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji w dniu 22 czerwca 2018 r. (22.06.2018 g. 14:04)

Załącznik do raportu 34/2018 – Załącznik do raportu bieżącego 34/2018 (22.06.2018 g. 13:55)

Raport bieżący 34/2018 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji w dniu 22 czerwca 2018 r. (22.06.2018 g. 13:55)

Raport bieżący 33/2018 – Postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego spółki zależnej Vistal Eko Sp. z o.o. (30.05.2018 g. 09:28)

Załącznik do raportu 32/2018 – Załącznik do raportu bieżącego 32/2018 (25.05.2018 g. 15:02)

Raport bieżący 32/2018 – Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego na 22 czerwca 2018r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (25.05.2018 g. 15:02)

Załącznik do raportu 31/2018 – Załącznik do raportu bieżącego 31/2018 (25.05.2018 g. 14:54)

Raport bieżący 31/2018 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (25.05.2018 g. 14:54)

Raport bieżący 30/2018 – Postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego spółki zależnej Vistal Offshore Sp. z o.o. (25.05.2018 g. 11:14)

Raport bieżący 29/2018 – Zawarcie warunkowej umowy dzierżawy przez spółkę zależną (17.05.2018 g. 17:20)

Raport bieżący 28/2018 – Wypłata z gwarancji ubezpieczeniowej (15.05.2018 g. 12.10)

Raport bieżący 27/2018 – Zmian terminu publikacji raportów rocznych za 2017 r. (25.04.2018 g. 16.50)

Raport bieżący 26/2018 – Roszczenie z gwarancji ubezpieczeniowej (25.04.2018 g. 16.38)

Raport bieżący 25/2018 – Informacja o zamiarze ujęcia w raportach rocznych za 2017 rok odpisów aktualizujących (24.04.2018 g. 17:44)

Raport bieżący 24/2018 – Prawomocność postanowienia w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wpisu hipotek w księgach wieczystych (18.04.2018 g. 16:42)

Raport bieżący 23/2018 – Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego spółki zależnej Vistal Stocznia Remontowa sp. z o.o. (16.04.2018 g. 16:25)

Raport bieżący 22/2018 – Zawarcie porozumienia z Duro Felguera S.A. (28.03.2018 g. 18:34)

Raport bieżący 21/2018 – Zawarcie umowy bezwarunkowej sprzedaży nieruchomości z Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. (15.03.2018 g. 10:10)

Raport bieżący 20/2018 – Zawarcie umowy warunkowej sprzedaży nieruchomości z Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. (13.03.2018 g. 14:16)

Raport bieżący 19/2018 –  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki zależnej VS NDT sp. z o.o. (12.03.2018 g. 17:50)

Raport bieżący 18/2018 – Odstąpienie od umów przez Spółkę (08.03.2018 g. 10:46)

Raport bieżący 17/2018 – Roszczenie z gwarancji ubezpieczeniowe (02.03.2018 g. 16:58)

Raport bieżący 16/2018 –  Podpisanie aneksu do umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości z Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. (27.02.2018 g. 17:51)

Raport bieżący 15/2018 –  Wypłaty z gwarancji ubezpieczeniowych (19.02.2018 g. 18:14)

Raport bieżący 14/2018 – Postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki zależnej Vistal Marine sp. z o.o.(15.02.2018 g. 18:10)

Raport bieżący 13/2018 – Sprzedaż udziałów spółki zależnej (08.02.2018 g. 16:26)

Raport bieżący 12/2018 – Załącznik (06.02.2018 g. 18:51)

Raport bieżący 12/2018 – Złożenie planu restrukturyzacji (06.02.2018 g. 18:51)

Raport bieżący 11/2018 – Odstąpienie od umów przez Spółkę (05.02.2018 g. 17:57)

Raport bieżący 10/2018 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku (30.01.2018 g. 18:27)

Raport bieżący 9/2018 – Wybór biegłego rewidenta (30.01.2018 g. 18:18)

Raport bieżący 8/2018 –  Podpisanie aneksu do umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości z Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. (30.01.2018 g. 18:06)

Raport bieżący 7/2018 –  Złożenie wniosku o wyrażenie zgody na odstąpienie od umów (24.01.2018 g. 15:12)

Raport bieżący 6/2018 –  Postanowienie w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wpisu hipotek w księgach wieczystych (24.01.2018 g. 15:05)

Raport bieżący 5/2018 –  Ustanowienie Rady Wierzycieli (23.01.2018 g. 15:44)

Raport bieżący 4/2018 –  Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego spółki zależnej Vistal Pref Sp. z o.o. (19.01.2018 g. 15:54)

Raport bieżący 3/2018 – Pismo z AXA S.A. (08.01.2018 g. 16:03)

Raport bieżący 2/2018 – Zawiadomienie o wpisach w księgach wieczystych (08.01.2018 g. 15:53)

Raport bieżący 1/2018 – Zawiadomienie o wpisach w księgach wieczystych (03.01.2018 g. 17:29)

Rok 2017

Raport bieżący 109/2017 – Uzyskanie zgody Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na sprzedaż Nabrzeża Węgierskiego (27.12.2017 g. 12:58)

Raport bieżący 108/2017 – Pismo z AXA S.A. (22.12.2017 g. 13:50)

Raport bieżący 107/2017 – Postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki zależnej Vistal Construction sp. z o.o.(21.12.2017 g. 15:50)

Raport bieżący 106/2017 – Żądanie wypłaty z gwarancji ubezpieczeniowej (18.12.2017 g. 15:30)

Raport bieżący 105/2017 – Zmiana w składzie Zarządu i Komitecie Audytu Emitenta (18.12.2017 g. 15:19)

Raport bieżący 104/2017 – Porozumienie PKO BP S.A. i Vistal Stocznia Remontowa sp. z o.o. Pismo z BOŚ S.A.(11.12.2017 g.13:10)

Raport bieżący 103/2017 – Ponowne złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego spółki zależnej Vistal Offshore sp. z o.o. (30.11.2017 g. 16:56)

Raport bieżący 102/2017 –  Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Komitetu Audytu (30.11.2017 g. 16:48)

Raport bieżący 101/2017 – Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A. (29.11.2017 g.17:40)

Raport bieżący 100/2017 – Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego Emitenta (27.11.2017 g. 15:24)

Raport bieżący 99/2017 – Nakaz zapłaty przeciwko spółce zależnej od Emitenta (24.11.2017 g. 17:01)

Raport bieżący 98/2017 – Żądanie wypłaty z gwarancji ubezpieczeniowej. (21.11.2017 g. 12:31)

Raport bieżący 97/2017 – Postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego Emitenta. (20.11.2017 g. 09:01)

Raport bieżący 96/2017 – Żądanie wypłaty z gwarancji ubezpieczeniowej. (20.11.2017 g. 08:47)

Raport bieżący 95/2017 – Zawiadomienie od PKO Faktoring S.A. (16.11.2017 g. 10:45)

Raport bieżący 94/2017 – Podpisanie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości z Zarządem Portu Morskiego Gdynia S.A. (13.11.2017 g. 11:54)

Raport bieżący 93/2017 – Odstąpienie od umowy na wykonanie mostu w ciągu drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek (09.11.2017 g. 16:48)

Raport bieżący 92/2017 – Wezwanie z banku Credit Agricole Bank Polska S.A. (09.11.2017 g. 10:23)

Raport bieżący 91/2017 – Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego wobec Vistal Stocznia Remontowa sp. z o.o. (09.11.2017 g. 08:55)

Raport bieżący 90/2017 – Żądanie wypłaty z gwarancji bankowej. (07.11.2017 g. 16:14)

Raport bieżący 89/2017 – Wypowiedzenie umowy kredytowej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. spółce zależnej (03.11.2017 g. 13.18)

Raport bieżący 88/2017 – Wezwanie do zapłaty od GDDKiA. (03.11.2017 g.7:40)

Raport bieżący 87/2017 – Wypowiedzenie umowy kredytowej Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (02.11.2017 g. 13:45)

Raport bieżący 86/2017 – Zmiana w składzie Komitetu Audytu. (02.11.2017 g. 13:27)

Raport bieżący 85/2017 – Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia majątku Emitenta poprzez ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego. (27.10.2017 g. 14:12)

Raport bieżący 84/2017 – Postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego spółki zależnej Vistal Pref sp. z o.o. (27.10.2017 g. 09:58)

Raport bieżący 83/2017 – Pisma z banków PKO BP S.A. i Credit Agricole Bank Polska S.A. (25.10.2017 g. 16:10)

Raport bieżący 82/2017 – Postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego spółki zależnej Vistal Offshore sp. z o.o. (25.10.2017 g. 15:03)

Raport bieżący 81/2017 – Wezwanie do zapłaty z PZU S.A. (24.10.2017 g. 17:20)

Raport bieżący 80/2017 – Odstąpienie przez kontrahenta od umowy na wykonanie konstrukcji dźwigu portowego. (23.10.2017 g.15:58)

Raport bieżący 79/2017 – Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej od Emitenta. (23.10.2017, g. 8:45)

Raport bieżący 78/2017 – Rezygnacja Członka Komitetu Audytu (20.10.2017 g.15:50)

Raport bieżący 77/2017 – Pisma z banków PKO BP S.A i Credit Agricole Bank Polska S.A. (20.10.2017 g. 15:44)

Raport bieżący 76/2017 – Odstąpienie przez GDDKiA od Umowy na wykonanie Obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej. (20.10.2017 g. 11:30)

Raport bieżący 75/2017 – Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej od Emitenta. (18.10.2017 g. 12:47)

Raport bieżący 74/2017 – Odstąpienie od Umowy przez Budimex S.A. (18.10.2017 g. 12:37)

Raport bieżący 73/2017 – Wezwania do zapłaty od ING Bank Śląski S.A. (17.10.2017 g. 14:29)

Raport bieżący 72/2017 – Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta do czasowego wykonywania obowiązków Członka Zarządu Emitenta (16.10.2017 g. 16:09)

Raport bieżący 71/2017 – Zmiana Lidera Konsorcjum na zadaniu Obwodnica Skawiny (16.10.2017 g. 16:05)

Raport bieżący 70/2017 – Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego i ogłoszenie upadłości spółki zależnej od Emitenta. (10.10.2017 g. 12:49)

Raport bieżący 69/2017 – Wypowiedzenie umowy przez Deutsche Bank Polska S.A. (09.10.2017 g. 16:41)

Raport bieżący 68/2017 – Wypowiedzenie umowy przez PORR S.A. (09.10.2017 g. 13:59)

Raport bieżący 67/2017 – Wezwania z banków Credit Agricole i PKO. (09.10.2017 g. 13:42)

Raport bieżący 66/2017 – Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego spółki zależnej od Emitenta. (06.10.2017 g. 14:36)

Raport bieżący 65/2017 – Złożenie przez Zarząd wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta. (05.10.2017 g. 08:23)

Raport bieżący 64/2017 – Wypowiedzenie umowy spółce zależnej przez PKO Faktoring S.A. (04.10.2017 g. 12:32)

Raport bieżący 63/2017 – Wypowiedzenie umowy przez Duro Felguera. (04.10.2017 g. 10:10)

Raport bieżący 62/2017 – Żądanie wypłaty z gwarancji bankowej. (04.10.2017 g. 10:03)

Raport bieżący 61/2017 – Żądanie wypłaty z gwarancji ubezpieczeniowej (03.10.2017 g. 14:07)

Raport bieżący 60/2017 – Odstąpienie od umowy (02.10.2017 g. 13:50)

Raport bieżący 59/2017 –  Żądanie wypłaty z gwarancji bankowej. (29.09.2017 g. 19:33)

Raport bieżący 58/2017 – Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego i ogłoszenie upadłości spółki zależnej od Emitenta. (29.09.2017 g. 15:35)

Raport bieżący 57/2017 – Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej od Emitenta. (29.09.2017 g. 15:17)

Raport bieżący 56/2017 – Wypowiedzenie umów kredytowych BOŚ spółką zależnym od Emitenta. (29.09.2017 g. 10:24)

Raport bieżący 55/2017 – Złożenie wniosków o ogłoszenie upadłości spółek zależnych od Emitenta i wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego spółki zależnej od Emitenta. (29.09.2017 g. 10:13)

Raport bieżący 54/2017 – Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego Emitenta. (28.09.2017 g. 14:14)

Raport bieżący 53/2017 – Podjęcia przez Vistal Gdynia S.A. decyzji o przystąpieniu do sporządzenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. (28.09.2017, g. 14:10)

Raport bieżący 52/2017 – Wypowiedzenie umowy kredytu PKO BP S.A. (28.09.2017, g. 10:30)

Raport bieżący 51/2017 – Roszczenie Duro Felguera (28.09.2017, g. 09:15)

Raport bieżący 50/2017 – Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej Vistal Infrastructure sp. z o.o. (27.09.2017, g.15:56)

Raport bieżący 49/2017 – Wypowiedzenie umowy z BOŚ S.A. spółce zależnej. (27.09.2017, g. 15:44)

Raport bieżących 48/2017 – Wypowiedzenie umów z BOŚ S.A. (27.09.2017, g. 12:40)

Raport bieżący 47/2017 – Złożenie przez wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej od Emitenta.   (26.09.2017 g. 17:40)

Raport bieżący 46/2017 – Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu Spółki  za I półrocze 2017 r.  (26.09.2017 g. 17:31)

Raport bieżący 45/2017 – Odstąpienie od Umowy z Metrostav S.A. (26.09.2017 g. 09:20)

Raport bieżący 44/2017 –  Wypowiedzenie umowy kredytowej BGŻ BNP Paribas spółce zależnej. (25.09.2017 g. 12:40)

Raport bieżący 43/2017 – Wypowiedzenie umów kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. (25.09.2017 g. 11:41)

Raport bieżący 42/2017 – Wypowiedzenie Umowy kredytu w rachunku bieżącym Bank BGŻ BNP Paribas S.A. spółce zależnej. (25.09.2017 g. 8:40)

Raport bieżący 41/2017 – Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego przez spółkę zależną Vistal Construction sp. z o.o. (22.09.2017 g. 15:52)

Raport bieżący 40/2017 – Wypowiedzenie Umowy kredytu w rachunku bieżącym PKO BP S.A.  spółce zależnej. (22.09.2017 g. 14:11)

Raport bieżący 39/2017 – Wypowiedzenie Umowy kredytu PKO BP S.A. spółki zależnej (22.09.2017 g. 13:37)

Raport bieżący 38/2017 – Korekta aktualizacji wyceny długoterminowych kontraktów. (22.09.2017 g. 8:42)

Raport bieżący 37/2017 – Pisma z Banków ING i BOŚ. (21.09.2017 g. 14:43)

Raport bieżący 36/2017 – Wypowiedzenia umów kredytowych Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (21.09.2017 g. 13:05)

Raport bieżący 35/2017 – Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz wniosku o  ogłoszenie upadłości spółki zależnej Vistal Offshore sp. z o.o. (20.09.2017, g. 13:26)

Raport bieżący 34/2017  – Informacje od BGK S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Bank BGŻ BNP Paribas S.A. oraz PKO Faktoring S.A. (19.09.2017 g. 15:55)

Raport bieżący 33/2017 – Cofnięcie wniosku o ogłoszeniu upadłości spółki zależne Vistal Offshore sp. z o.o. (19.09.2017, g. 12:35) 

Raport bieżący 32/2017 – Wypowiedzenie umów kredytowych przez BGK S.A. (18.09.2017, g. 10:52)

Raport bieżący 31/2017 – Cofnięcie wniosku o ogłoszeniu upadłość spółki zależnej Vistal Eko sp. z o.o. (15.09.2017, g. 20:46)

Raport bieżący 30/2017 – Pismo z PZU S.A. (15.09.2017 g. 20:41)

Raport bieżący 29/2017 – Informacja o rozmowach z Bankami i statusie umów kredytowych (14.09.2017 g. 17:15)

Raport bieżący 28/2017 – Złożenie wniosków o ogłoszenie upadłości spółek zależnych od Emitenta. (13.09.2017 g. 19:15)

Raport bieżący 27/2017 – Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu Spółki za I półrocze 2017 r. (09.09.2017 g. 15:57)

Raport bieżący 26/2017 – Aktualizacja wyceny długoterminowych kontraktów budowlanych oraz odpisy aktualizujące wartość należności (data: 09.09.2017 g. 15:48)

Raport bieżący 25/2017 – Zawarcie znaczącej umowy na wykonanie i montaż obiektów mostowych w Norwegii.  (data: 29.08.2017 g. 19:25cy )

Raport bieżący 24/2017 – Rozpoczęcie negocjacji z Zarządem Portu Morskiego Gdynia S.A. (data: 28.08.2017 g. 08:58)

Raport bieżący 23/2017 – Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. (data: 16.08.2017 g. 15:51)

Raport bieżący 22/2017 – Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. (data: 16.08.2017 g. 15:45)

Raport bieżący 21/2017 – Zawarcie znaczącej umowy na wykonanie zamówienia w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu (data: 28.07.2017 g. 14:21)

Raport bieżący 20/2017 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu (data: 04.07.2017 g. 09:33)

Raport bieżący 19/2017 – Zawarcie aneksu do umowy z KUKE S.A. o udzielanie gwarancji  (data: 20.06.2017 g. 14:18)

Raport bieżący 18/2017 – Zawarcie aneksu do umowy z PZU S.A. o udzielanie gwarancji (data: 29.05.2017 g. 18:20)

Raport bieżący 17/2017 – Rejestracja spółki zależnej (data: 29.05.2017 g. 09:15)

Załącznik do Raportu bieżącego 16/2017 

Raport bieżący 16/2017 – Zmiana Statutu Spółki (data: 12.05.2017 g. 15:54)

Raport bieżący 15/2017 – Informacja o powołaniu członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 maja 2017r. (data: 12.05.2017 g. 15:43)

Załącznik do Raportu bieżącego 14/2017

Raport bieżący 14/2017 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vistal Gdynia S.A. w dniu 12 maja 2017r. (data: 12.05.2017 g. 15:36)

Załącznik do Raportu bieżącego 13/2017

Raport bieżący 13/2017 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. w dniu 12 maja 2017r. (data: 12.05.2017 g. 15:29)

Raport bieżący 12/2017 – Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (data: 12.05.2017 g. 15:22)

Raport bieżący 11/2017 – Rejestracja spółki zależnej (data: 09.05.2017 g. 14:05)

Raport bieżący 10/2017 – Zmiana w składzie Zarządu Vistal Gdynia S.A. (data: 28.04.2017 g. 17:37)

Raport bieżący 9/2017 – Zawarcie znaczącej umowy na wykonanie konstrukcji mostu w Norwegii (data: 26.04.2017 g. 14:57)

załącznik do Raportu bieżącego 8/2017

Raport bieżący 8/2017 – Zmiany w Statucie Spółki (data: 14.04.2017 g. 15:12)

załącznik do Raportu bieżącego 7/2017

Raport bieżący 7/2017 – Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego na 12 maja 2017r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (data: 14.04.2017 g. 14:54)

załącznik do Raportu bieżącego 6/2017

Raport bieżący 6/2017 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (data: 14.04.2017 g. 14:06)

Raport bieżący 5/2017 – Utworzenie spółek zależnych (data: 11.04.2017 g. 16:13)

Raport bieżący 4/2017 – Zawarcie szeregu umów z Konecranes (data: 03.04.2017 g. 15:45)

Raport bieżący 3/2017 – Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Credit Agricole Bank Polska SA  (data: 17.03.2017 g. 16:42)

Raport bieżący 2/2017 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku (data: 31.01.2017 g. 10:43)

Raport bieżący 1/2017 – Zawiązanie spółki przez spółki zależne (data: 11.01.2017 g. 23:59)

Rok 2016

 

Raport bieżący 60/2016 – Zawarcie znaczącej umowy na wykonanie zadania pn. Projekt E6 Tana Bru w Norwegii. (data: 29.11.2016 g. 15:00)

Raport bieżący 59/2016 – Wybór biegłego rewidenta (data: 28.11.2016 g. 15:38)

Raport bieżący 58/2016 – Zawarcie znaczącej umowy na wykonanie zamówienia pn. Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73. (data: 23.11.2016 g. 12:20)

Raport bieżący 57/2016 – Zawarcie aneksu do umowy z AXA TUiR S.A. (data: 18.11.2016 g. 15:24)

Raporty bieżące 56/2016 – Zmiana w składzie Zarządu Vistal Gdynia S.A. (data: 16.11.2016 g. 18:22)

Raport bieżący 55/2016 – Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Credit Agricole Bank Polska SA (data: 16.11.2016 g. 15:16)

Raport bieżący 54/2016 – Odwołanie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia pn. Projekt E6 Tana Bru w Norwegii. (data: 15.11.2016 g. 17:38)

Raport bieżący 53/2016 – Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z Bankiem BGŻ BNP Paribas SA (data: 14.11.2016 g. 14:46)

Raport bieżący 52/2016 – Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z Credit Agricole Bank Polska SA (data: 14.11.2016 g. 14:38)

Raport bieżący 51/2016 – Zawarcie umów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. (data: 07.11.2016 g. 15:07)

Raport bieżący 50/2016 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia pn. Projekt E6 Tana Bru w Norwegii. (data: 04.11.2016 g. 14:49)

Raport bieżący 49/2016 – Zawarcie szeregu umów na wykonanie konstrukcji stalowych (data: 04.11.2016 g. 13:54)

Raport bieżący 48/2016 – Zawarcie znaczącej umowy na wykonanie konstrukcji dźwigu portowego (data: 27.10.2016 g. 14:24)

Raport bieżący 47/2016 – Oddalenie przez KIO odwołania Budimex S.A. w przetargu na wykonanie zamówienia pn. Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej. (data: 05.10.2016 g. 16:20)

Raport bieżący 46/2016 – Podpisanie znaczącej umowy na wykonanie kontenerów hotelowych (data: 03.10.2016 g. 13:18)

Raport bieżący 45/2016 – Zawarcie aneksów oraz umów kredytowych z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. (data: 27.09.2016 g. 14:58)

Raport bieżący 44/2016 – Zawarcie znaczącej umowy na wykonanie zamówienia Remont mostu Cłowego nad rzeką Odrą w Szczecinie (data: 21.09.2016 g. 19:21)

Raport bieżący 43/2016 – Odwołanie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia pn. Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej (data: 12.09.2016 g. 14:40)

Raport bieżący 42/2016 – Zawarcie aneksów oraz umów kredytowych z ING Bank Śląski S.A. (data: 06.09.2016 g. 16:00)

Raport bieżący 41/2016 – Zawarcie znaczącej umowy na wykonanie zamówienia Budowa Mostu zwodzonego nad Martwą Wisłą w Gdańsku Sobieszewie (data: 02.09.2016 g. 14:41)

Raport bieżący 40/2016 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia pn. Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej (data: 31.08.2016 g. 12:37)

Raport bieżący 39/2016 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia Remont mostu Cłowego nad rz. Odrą w Szczecinie (data: 24.08.2016 g. 13:59)

Raport bieżący 38/2016 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia Budowa mostu zwodzonego nad Martwą Wisłą w Gdańsku Sobieszewie (data: 22.08.2016 g. 14:29)

Raport bieżący 37/2016 – Podpisanie aneksu do znaczącej umowy ramowej na wykonanie kontenerów hotelowych (data: 09.08.2016 g. 12:15)

Raport bieżący 36/2016 – Zawarcie znaczącej umowy na wykonanie i montaż dźwigów. (data: 05.07.2016 g. 17:06)

Raport bieżący 35/2016 – Aktualizacja hipoteki na rzecz Credit Agricole Bank Polska S.A.

Raport bieżący 34/2016 – Aktualizacja hipoteki i zastawu na rzecz Credit Agricole Bank Polska S.A.

Załącznik do Raportu bieżącego 33/2016

Raport bieżący 33/2016 – Rejestracja połączenia VISTAL Gdynia S.A. z Holby Investments sp. z o.o. oraz Marsing Investments sp. z o.o.

Załącznik do Raportu bieżącego 32/2016

Raport bieżący 32/2016 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vistal Gdynia S.A. w dniu 31 maja 2016r.

Załącznik do Raportu bieżącego 31/2016

Raport bieżący 31/2016 – Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. w dniu 31 maja 2016r.

Raport bieżący 30/2016 – Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Credit Agricole Bank Polska SA

Raport bieżący 29/2016 – Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia VISTAL Gdynia S.A. z Holby Investments sp. z o.o. oraz Marsing Investments sp. z o.o.

Raport bieżący 28/2016 – Zawarcie aneksu do umowy z PZU S.A. o udzielenie gwarancji kontraktowych

Załącznik do raportu bieżącego 27/2016

Raport bieżący 27/2016 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vistal Gdynia S.A. w dniu 29 kwietnia 2016r.

Raport bieżący 26/2016 – Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A., w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2015

Załącznik do raportu bieżącego 25/2016 – treść uchwał

Raport bieżący 25/2016 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. w dniu 29 kwietnia 2016r.

Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 24/2016

Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego 24/2016

Raport bieżący 24/2016 – Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego na 31 maja 2016r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Załącznik do Raportu bieżącego 23/2016

Raport bieżący 23/2016 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący 22/2016 – Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia VISTAL Gdynia S.A. z Holby Investments Sp. z o.o. oraz Marsing Investments Sp. z o.o.

Raport bieżący 21/2016 – Zawarcie aneksu do umowy z KUKE S.A. o udzielenie gwarancji kontraktowych

Załącznik do Raportu bieżącego 20/2016

Raport bieżący 20/2016 – Zamiar połączenia Vistal Gdynia S.A. ze spółkami zależnymi Marsing Investments sp. z o.o. i Holby Investments sp. z o.o.

Raport bieżący 19/2016 – Podpisanie znaczącej umowy z Metrostav AS o wartości 49,9 mln złotych

Załącznik do Raportu bieżącego 18/2016

Raport bieżący 18/2016 – Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego na 29 kwietnia 2016r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Załącznik do Raportu bieżącego 17/2016

Raport bieżący 17/2016 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący 16/2016 – Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję

Raport bieżący 15/2016 – Pozytywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą Spółki wniosku Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

Raport bieżący 14/2016 – Zawarcie znaczącej umowy na wykonanie zamówienia pn. Obwodnica Skawiny Etap II

Raport bieżący 13/2016 – Rekomendacja wypłaty dywidendy

Raport bieżący 12/2016 – Transakcja na udziałach spółek zależnych

Raport bieżący 11/2016 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia pn. Obwodnica Skawiny Etap II

Raport bieżący 10/2016 – Podpisanie znaczących umów na wykonanie kontenerów hotelowych

Raport bieżący 9/2016 – Transakcja na udziałach w spółkach zależnych

Raport bieżący 8/2016 – Zmiana nazwy spółki zależnej

Raport bieżący 7/2016 – Ustanowienie hipotek

Raport bieżący 6/2016 – Przeniesienie Działu Generalnego Wykonawstwa do spółki zależnej.

Raport bieżący 5/2016 – Spełnienie się warunku wejścia w życie znaczącej umowy z Budimex S.A. o wartości 71,6 mln złotych

Raport bieżący 4/2016 – Zawarcie umowy z AXA TUiR S.A. o udzielenie gwarancji w ramach limitu

Raporty bieżący 3/2016 – Przedterminowy wykup obligacji serii B

Raport bieżący 2/2016 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

Raport bieżący 1/2016 – Ustanowienie hipoteki

Rok 2015

Raport bieżący 71/2015 – Podpisanie umowy ramowej przez spółkę zależną Vistal Gdynia S.A.

Raport bieżący 70/2015 – Zawarcie aneksów do umów kredytowych z ING Bankiem Śląskim SA

Raport bieżący 69/2015 – Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z Credit Agricole Bank Polska SA

Raport bieżący 68/2015 – Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z ING Bank Śląski SA

Raport bieżący 67/2015 – Aneksy do Umów kredytowych z Credit Agricole Bank Polski S.A.

Raport bieżący 66/2015 – Zawiadomienie o przedterminowym wykupie akcji obligacji serii B

Raport bieżący 65/2015 – Podpisanie znaczącej umowy z Budimex S.A. o wartości 71,6 mln złotych.

Raport bieżący 64/2015 – Zawarcie znaczącej umowy na wykonanie i montaż konstrukcji stalowej obiektów mostowych w Sztokholmie.

Raport bieżący 63/2015 – Podpisanie Umowy z firmą z branży offshore.

Raport bieżący 62/2015 – Aneksy do Umów kredytowych z ING Bank Śląski S.A.

Raport bieżący 61/2015 – Zawarcie aneksu do umowy limitu gwarancyjnego z STU Ergo Hestia SA

Raport bieżący 60/2015 – Złożenie oferty o najniższej cenie w przetargu na zaprojektowanie i wykonanie odcinka Obwodnicy Skawiny Etap II

Raport bieżący 59/2015 – Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Alior Bank SA

Raport bieżący 58/2015 – Aktualizacja hipoteki

Raport bieżący 57/2015/K – Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z PKO BP SA – KOREKTA

Raport bieżący 57/2015 – Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z PKO BP SA

Raport bieżący 56/2015 – Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z ING Bank Śląski SA

Raport bieżący 55/2015 – Zawarcie znaczącej umowy z firmą z branży marine na wykonanie bloków statku

Raport bieżący 54/2015 – Ustanowienie hipoteki

Raport bieżący 53/2015 – Zawarcie znaczącej umowy na rozbiórkę starego i budowę nowego wiaduktu nad linią PKP w ciągu drogi krajowej nr 22 koło miejscowości Elbląg

Raport bieżący 52/2015 – Ustanowienie zastawu na rzecz Credit Agricole Bank Polska S.A.

Raport bieżący 51/2015 – Informacja o zmianie nazwy akcjonariusza

Raport bieżący 50/2015 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych na wiadukcie nad linią PKP w ciągu drogi krajowej nr 22 koło miejscowości Elbląg

Raport bieżący 49/2015 – Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu 50% ogólnej liczby głosów w Vistal Gdynia S.A.

Raport bieżący 48/2015 – Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A.

Raport bieżący 47/2015 – Otrzymanie zawiadomień o zbyciu i nabyciu akcji Vistal Gdynia S.A. przez Prezesa Zarządu Spółki

Raport bieżący 46/2015 – Aneks do Umowy Wielocelowej linii kredytowej

Raport bieżący 45/2015 – Podpisanie znaczącej umowy ramowej na wykonanie kontenerów hotelowych

Raport bieżący 43/2015 – KOREKTA – Rejestracja podziału spółki zależnej przez wydzielenie

Raport bieżący 44/2015 – Złożenie oferty o najniższej cenie w przetargu na rozbiórkę starego i budowę nowego wiaduktu koło miejscowości Elbląg.

Raport bieżący 43/2015 – Rejestracja podziału spółki zależnej przez wydzielenie

Raport bieżący 42/2015 – Zawarcie porozumienia w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii B

Raport bieżący 41/2015 – Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z Bankiem BGŻ BNP Paribas SA

Raport bieżący 40/2015 – Podpisanie umowy ramowej przez spółkę zależną Vistal Gdynia S.A.

Raport bieżący 39/2015 – Zawarcie znaczącej umowy na wykonanie konstrukcji stalowej dźwigów przeładunkowych.

Raport bieżący 38/2015 – Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej podpisania listu intencyjnego z kontrahentem zagranicznym

Raport bieżący 37/2015 – Zawarcie znaczącej umowy z firmą z branży offshore – AIBEL AS na wykonanie elementów platformy wiertniczej.

Raport bieżący 36/2015 – KOREKTA – Spełnienie się warunku wejścia w życie znaczącej umowy na dostawę elementów konstrukcji stalowej w ramach przebudowy Mostu Łazienkowskiego w Warszawie

Raport bieżący 36/2015 – Spełnienie się warunku wejścia w życie znaczącej umowy na dostawę elementów konstrukcji stalowej w ramach przebudowy Mostu Łazienkowskiego w Warszawie

Raport bieżący 35/2015 – Zmiana siedziby spółki zależnej

Raport bieżący 34/2015 – Zawarcie umów z Credit Agricole Bank Polska S.A.

Raport bieżący 33/2015 – Informacja o powołaniu członków Komitetu Audytu

Raport bieżący 32/2015 – Zawarcie znaczącej umowy na wykonanie robót budowlanych na kolejowym Moście Gdańskim w Warszawie

Raport bieżący 31/2015 – Zwiększenie limitu gwarancji ubezpieczeniowych udzielonych przez PZU S.A.

Raport bieżący 30/2015 – Zmiana siedziby spółki zależnej

Raport bieżący 29/2015 – Informacja o powołaniu członków Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 kwietnia 2015 r.

Załącznik do Raportu bieżącego 28/2015

Raport bieżący 28/2015 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vistal Gdynia S.A. w dniu 30 kwietnia 2015 r.

Raport bieżący 27/2015 – Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2014

Załącznik do Raportu bieżącego 26/2015

Raport bieżący 26/2015 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. w dniu 30 kwietnia 2015 r.

Raport bieżący 25/2015 – Zmiana nazwy i adresu siedziby spółki zależnej

Raport bieżący 24/2015 – Zawarcie znaczącej umowy na wykonanie mostu w ciągu drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek

Raport bieżący 23/2015 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych na kolejowym Moście Gdańskim w Warszawie.

Raport bieżący 22/2015 – Zawarcie znaczącej umowy na dostawę elementów konstrukcji stalowej w ramach przebudowy Mostu Łazienkowskiego w Warszawie.

Raport bieżący 21/2015 – Ustanowienie zastawu na rzecz BOŚ S.A.

Załączniki do Raportu bieżącego 20/2015

Raport bieżący 20/2015 – Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego na 30 kwietnia 2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Załącznik do Raportu bieżącego 19/2015

Raport bieżący 19/2015 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący 18/2015 – Ustanowienie zastawu na rzecz BOŚ S.A.

Raport bieżący 17/2015 – Pozytywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą Spółki wniosku Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

Raport bieżący 16/2015 – Zarejestrowanie Spółki zależnej w Szwecji

Raport bieżący 15/2015 – Ustanowienie zastawu na rzecz PKO BP S.A.

Raport bieżący 14/2015 – Ustanowienie hipoteki na rzecz PKO BP S.A.

Raport bieżący 13/2015 – Rekomendacja wypłaty dywidendy

Raport bieżący 12/2015 – Ustanowienie hipoteki umownej łącznej na rzecz PKO BP S.A.

Raport bieżący 11/2015 – Zawarcie znaczącej umowy na wykonanie kontenerowych modułów hotelowych.

Raport bieżący 10/2015 – Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z PKO BP SA oraz BNP Paribas Bank Polska SA

Raport bieżący 9/2015 – Spełnienie się warunku zawieszającego wejście w życie znaczącej umowy na wykonanie konstrukcji stalowej specjalistycznej jednostki pływającej dla branży wind & offshore oraz podpisanie aneksu do tej umowy

Raport bieżący 8/2015 – Utworzenie spółki zależnej w Szwecji

Raport bieżący 7/2015 – Aneks do umowy kredytu inwestycyjnego spółki zależnej z PKO BP

Raport bieżący 6/2015 – Zawarcie umów kredytowych z PKO BP S.A. oraz umów poręczenia tych kredytów

Raport bieżący 5/2015 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku

Raport bieżący 4/2015 – Skarga na orzeczenie KIO w sprawie przetargu na budowę mostu przez rzekę Nogat w Malborku

Raport bieżący 3/2015 – Zwiększenie kwoty limitu do udzielania gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego przyznanego przez Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.

Raport bieżący 2/2015 – Otrzymanie zawiadomienia o kupnie akcji przez Członka Zarządu Spółki

Raport bieżący 1/2015 – Otrzymanie zawiadomienia o kupnie akcji przez Członka Zarządu Spółki

Rok 2014

Raport bieżący 51/2014 – Podpisanie aneksu do znaczącej umowy

Raport bieżący 50/2014 – Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z ING Bank Śląski S.A.

Raport bieżący 49/2014 – Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie hali instalacji ciągu antykorozyjnego oraz infrastruktury technicznej w ramach inwestycji na Nabrzeżu Indyjskim w Gdyni

Raport bieżący 48/2014 – Podpisanie aneksu do znaczącej umowy

Raport bieżący 47/2014 – Otrzymanie zawiadomienia o kupnie akcji przez Członka Rady Nadzorczej Spółki 

Raport bieżący 46/2014 – Podpisanie umów o znaczącej wartości z konsorcjum duńsko-szwedzkim

Raport bieżący 45/2014 – Wyrok KIO w sprawie odwołania od decyzji GDDKiA dotyczącej wyboru oferty na budowę mostu przez rzekę Nogat w Malborku.

Raport bieżący 44/2014 – Łączna wartość umów zawartych z Budimex S.A.

Raport bieżący 43/2014 – Podpisanie znaczącej umowy na wykonanie konstrukcji stalowej specjalistycznej jednostki pływającej dla branży wind&offshore

Raport bieżący 42/2014 – Odwołanie od decyzji GDDKiA w sprawie wyboru oferty na budowę mostu przez rzekę Nogat w Malborku

Raport bieżący 41/2014 – Zawarcie umowy dotyczącej linii gwarancyjnej w BOŚ S.A.

Raport bieżący 40/2014 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na budowę mostu przez rzekę Nogat w Malborku

Raport bieżący 39/2014 – Podpisanie Umowy przez Konsorcjum Firm Alusta S.A. i Vistal Gdynia S.A. z PKP PLK S.A. na przebudowę mostu stalowego na rz. Warcie

Raport bieżący 38/2014 – Podpisanie umów ramowych przez spółki zależne Vistal Gdynia

Raport bieżący 37/2014 – Informacja o wyborze oferty Konsorcjum Firm Alusta S.A. i Vistal Gdynia S.A. w przetargu nieograniczonym

Raport bieżący 36/2014 – Podpisanie Porozumienia z Instytutem Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie

Raport bieżący 35/2014 – Złożenie oferty o najniższej cenie w przetargu na budowę mostu

Raport bieżący 34/2014 – KOREKTA – Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z ING Bank Śląski SA

Raport bieżący 34/2014 – Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z BNP Paribas Bank Polska SA

Raport bieżący 33/2014 – Podpisanie znaczącej umowy z CG Jensen A/S

Raport bieżący 32/2014 – Łączna wartość umów zawartych z grupą spółek

Raport bieżący 31/2014 – Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z BNP Paribas Bank Polska SA

Raport bieżący 30/2014 – Podpisanie umowy z Bilfinger Infrastructure S.A.

Raport bieżący 29/2014 – Zawezwanie do próby ugodowej

Raport bieżący 28/2014 – Aneksy do Umów kredytowych z ING Bank Śląski S.A.

Raport bieżący 27/2014 – Aneks do Umowy Wielocelowej linii kredytowej

Raport bieżący 26/2014 – Łączna wartość umów zawartych z Konecranes

Raport bieżący 25/2014 – Zwiększenie limitu gwarancji ubezpieczeniowych udzielonych przez PZU S.A.

Raport bieżący 24/2014 – Łączna wartość umów zawartych ze Skanska Sverige

Załącznik Raport bieżący 23/2014 – Wykaz akcjonariuszy

Raport bieżący 23/2014 – Wykaz akcjonariuszy

Raport bieżący 22/2014 – Aneks do umowy udzielenia gwarancji

Raport bieżący 21/2014 – KOREKTA – Treść uchwał

Załącznik Raport bieżący 21/2014 – Treść uchwał

Raport bieżący 21/2014 – Uchwały

Raport bieżący 20/2014 – Emisja obligacji serii B

Raport bieżący 19/2014 – Podpisanie umowy z Metrostav a.s.

Raport bieżący 18/2014 – Prawomocny wyrok ws Spółka przeciwko Gmina Gdańsk

Załącznik nr 1 i 2 RB 17/2014 – Projekt uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vistal Gdynia S.A.

Raport bieżący 17/2014 – Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego na 25 kwietnia 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Załącznik nr 1 RB 16/2014 – Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistal Gdynia S.A.

Raport bieżący 16/2014 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący 15/2014 – Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z ING Bankiem Slaskim SA oraz BNP Paribas Bank Polska SA

Raport bieżący 14/2014 – Podpisanie umowy ramowej na zakup stali

Raport bieżący 13/2014 – Podpisanie umowy ramowej na zakup stali

Raport bieżący 12/2014 – Zawarcie znaczącej umowy z Jotne E&P na budowę konstrukcji wsporczej anod dla farmy wiatrowej u wybrzeży Wielkiej Brytanii

Raport bieżący 11/2014 – Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący 10/2014 – KOREKTA

Raport bieżący 10/2014 – Podpisanie aneksu do umowy o kredyt odnawialny zawartej z Alior Bank S.A.

Raport bieżący 9/2014 –  KOREKTA

Raport bieżący 9/2014 – Terminowe transakcje walutowe typu forward zawarte z ING BŚ SA

Raport bieżący 8/2014 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku

Raport bieżący 7/2014 – Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nowej wytwórni na Nabrzeżu Indyjskim

Raport bieżący 6/2014 – Data wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW

Raport bieżący 5/2014 – Komunikat KDPW akcje serii B

Raport bieżący 4/2014 – Podsumowanie oferty publicznej akcji serii B Vistal Gdynia S.A.

Raport bieżący 3/2014 – Uchwała Zarządu KDPW w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii B

Raport bieżący 2/2014 – Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii A

Raport bieżący 1/2014 – Dopuszczenie akcji Spółki do obrotu giełdowego na rynku podstawowym na rynku GPW

Raport bieżący 2/2013 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki

Raport bieżący 1/2013 – Uzyskanie dostępu do systemu ESPI