Rok 2021

RAPORT KWARTALNY Q3 2021

Rozszerzony skonsolidowany raport Vistal Gdynia SA za okres obejmujący 9 miesiące zakończony 30 września 2021

Załącznik: Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu za okres obejmujący 9 miesiące zakończony 30 września 2021

SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE H1 2021

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Vistal za I półrocze 2021 roku

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

Raport ESPI Psr

RAPORT KWARTALNY Q1 2021

Rozszerzony skonsolidowany raport Vistal Gdynia SA za okres obejmujący 3 miesiące zakończony 31 marca 2021

Załącznik: Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu za okres obejmujący 3 miesiące zakończony 31 marca 2021

Sprawozdanie jednostkowe Vistal Gdynia SA za rok 2020

List Prezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A. do Akcjonariuszy oraz Interesariuszy Vistal Gdynia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Vistal

List Prezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A. do Akcjonariuszy oraz Interesariuszy Vistal Gdynia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Vistal-podpis

Oświadczenie oraz informacja zarządu Vistal Gdynia S.A.

Oświadczenie oraz informacja zarządu Vistal Gdynia S.A.-podpis

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2020 r.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2020 r.-podpis

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2020

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2020-podpis

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2020

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2020-podpis

Oświadczenia rady nadzorczej

Raport ESPI R rok 2020

Sprawozdanie skonsolidowane Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA za rok 2020

List Prezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A. do Akcjonariuszy oraz Interesariuszy Vistal Gdynia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Vistal

List Prezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A. do Akcjonariuszy oraz Interesariuszy Vistal Gdynia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Vistal-podpis

Oświadczenie oraz informacja zarządu Vistal Gdynia S.A.

Oświadczenie oraz informacja zarządu Vistal Gdynia S.A.-podpis

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2020 r.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2020 r.-podpis

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2020

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2020-podpis

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2020

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2020-podpis

Oświadczenia rady nadzorczej

Raport ESPI RS 2020

Rok 2020

RAPORT KWARTALNY Q3 2020

Rozszerzony skonsolidowany raport Vistal Gdynia SA za okres obejmujący 9 miesiące zakończony 30 września 2020

Załącznik: Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu za okres obejmujący 9 miesiące zakończony 30 września 2020

SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE H1 2020

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Vistal za I półrocze 2020 roku

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

Raport ESPI Psr

RAPORT KWARTALNY Q1 2020

Rozszerzony skonsolidowany raport Vistal Gdynia SA za okres obejmujący 3 miesiące zakończony 31 marca 2020

Załącznik: Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu za okres obejmujący 3 miesiące zakończony 31 marca 2020

Sprawozdanie jednostkowe Vistal Gdynia SA za rok 2019

List Prezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A. do Akcjonariuszy oraz Interesariuszy Vistal Gdynia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Vistal

Oświadczenie oraz informacja zarządu Vistal Gdynia S.A.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2019 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2019

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2019

Oświadczenia rady nadzorczej

Raport ESPI R rok 2019

Sprawozdanie skonsolidowane Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA za rok 2019

List Prezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A. do Akcjonariuszy oraz Interesariuszy Vistal Gdynia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Vistal

Oświadczenie oraz informacja zarządu Vistal Gdynia S.A.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2019 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2019

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2019

Oświadczenia rady nadzorczej

Raport ESPI RS 2019

Rok 2019

RAPORT KWARTALNY Q3 2019

Rozszerzony skonsolidowany raport Vistal Gdynia SA w restrukturyzacji za okres obejmujący 9 miesięcy zakończony 30 września 2019

Załącznik: Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu za okres obejmujący 9 miesięcy zakończony 30 września 2019

 

SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE H1 2019

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Vistal

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

Raport ESPI Psr

RAPORT KWARTALNY Q1 2019

Rozszerzony skonsolidowany raport Vistal Gdynia SA w restrukturyzacji za okres obejmujący 3 miesiące zakończony 31 marca 2019

Załącznik: Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu za okres obejmujący 3 miesiące zakończony 31 marca 2019

SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE:

List osoby zarządzającej Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji do Akcjonariuszy oraz Interesariuszy Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji oraz Grupy Kapitałowej Vistal

Oświadczenie oraz informacja osoby zarządzającej Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2018 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2018

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2018

Oświadczenia rady nadzorczej

Raport ESPI R rok 2018

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE:

List osoby zarządzającej Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji do Akcjonariuszy oraz Interesariuszy Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji oraz Grupy Kapitałowej Vistal

Oświadczenie oraz informacja osoby zarządzającej Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2018 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2018

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2018

Oświadczenia rady nadzorczej

Raport ESPI RS 2018

 

Rok 2018

RAPORT KWARTALNY Q3 2018

Rozszerzony skonsolidowany raport Vistal Gdynia SA w restrukturyzacji za okres obejmujący 9 miesięcy zakończony 30 września 2018

Załącznik: Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu za okres obejmujący 9 miesięcy zakończony 30 września 2018

SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE H1 2018

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Vistal

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

Raport ESPI Psr

RAPORT KWARTALNY Q1 2018

Rozszerzony skonsolidowany raport Vistal Gdynia SA w restrukturyzacji za okres obejmujący 3 miesiące zakończony 31 marca 2018

Załącznik: Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu za okres obejmujący 3 miesiące zakończony 31 marca 2018

SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE:

List osoby zarządzającej Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji do Akcjonariuszy oraz Interesariuszy Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji oraz Grupy Kapitałowej Vistal

Oświadczenie osoby zarządzającej Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2017 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2017

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017

Raport ESPI R rok 2017

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE:

List osoby zarządzającej Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji do Akcjonariuszy oraz Interesariuszy Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji oraz Grupy Kapitałowej Vistal

Oświadczenie osoby zarządzającej Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2017 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2017

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017

Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego dotyczące opinii z zastrzeżeniem biegłego rewidenta dotyczącego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.

Raport ESPI RS 2017

 

 

Rok 2017

SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistal

Stanowisko biegłego rewidenta dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

Stanowisko biegłego rewidenta dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego dotyczące stanowiska biegłego rewidenta dotyczącego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. 

Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego dotyczące stanowiska biegłego rewidenta dotyczącego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

Raport ESPI Psr

SPRAWOZDANIA KWARTALNE

Rozszerzony skonsolidowany raport Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji za okres obejmujący 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 r.

Załącznik: Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu za okres obejmujący 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 r.

Raport ESPI QSr 3/2017

Raport ESPI Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2017

Rozszerzony skonsolidowany raport Vistal Gdynia SA za okres obejmujący 3 miesiące zakończony 31 marca 2017 r.

Załącznik: Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu za okres obejmujący 3 miesiące zakończony 31 marca 2017

SPRAWOZDANIE ROCZNE

SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE :

List Prezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A. do Akcjonariuszy oraz Interesariuszy Vistal Gdynia S.A.

Oświadczenie Zarządu Vistal Gdynia S.A.

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta KPMG. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2016

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2016

Raport ESPI R rok 2016

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE:

List Prezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A. do Akcjonariuszy oraz Interesariuszy Vistal Gdynia S.A.

Oświadczenie Zarządu GK Vistal Gdynia S.A.

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta KPMG. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2016

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2016

Raport ESPI RS 2016

 

Rok 2016

SPRAWOZDANIA PÓŁROCZNE

Oświadczenie Zarządu Vistal Gdynia S.A.

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016

Załącznik – Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. w pierwszym półroczu 2016

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Vistal Gdynia S.A. za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016

Raport ESPI Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

 

SPRAWOZDANIA KWARTALNE

Raport ESPI Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2016

Rozszerzony skonsolidowany raport Vistal Gdynia SA za okres obejmujący 9 miesięcy zakończony 30 września 2016 r.

Załącznik: Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu za okres obejmujący 9 miesięcy zakończony 30 września 2016

Raport ESPI Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny QSr za I kwartał 2016

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016

Załącznik: Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu za okres obejmujący 3 miesiące zakończony 31 marca 2016

 

SPRAWOZDANIE ROCZNE
SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE :

List Prezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A. do Akcjonariuszy oraz Interesariuszy Vistal Gdynia S.A.

Oświadczenie Zarządu Vistal Gdynia S.A.

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta KPMG. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2015

Sprawozdanie Zarządu Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2015

Raport ESPI rok 2015

 

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE:

List Prezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A. do Akcjonariuszy oraz Interesariuszy Vistal Gdynia S.A.

Oświadczenie Zarządu GK Vistal Gdynia S.A.

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta KPMG. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 – Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia S.A.

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia S.A. – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2015

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za rok 2015

Skonsolidowany Raport Roczny RS 2015

Rok 2015

SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE

Oświadczenia Zarządu Vistal Gdynia S.A.

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2015

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2015

Załącznik – Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. w pierwszym półroczu 2015

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Vistal Gdynia S.A. za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2015

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2015

Raport ESPI Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015

SPRAWOZDANIA KWARTALNE

Raport ESPI Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015

Rozszerzony skonsolidowany raport Vistal Gdynia SA za III kwartał 2015

Załącznik: Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu za okres obejmujący 9 miesięcy zakończony 30 września 2015

Raport ESPI Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015

Rozszerzony skonsolidowany raport Vistal Gdynia SA za I kwartał 2015

Załącznik: Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu za okres obejmujący 3 miesiące zakończony 31 marca 2015

SPRAWOZDANIE ROCZNE
SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE :

List Prezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A. do Akcjonariuszy oraz Interesariuszy Vistal Gdynia S.A.

Oświadczenie Zarządu Vistal Gdynia S.A.

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta KPMG. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014

Sprawozdanie Zarządu Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2014

Raport ESPI rok 2014

 

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE:

List Prezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A. do Akcjonariuszy oraz Interesariuszy Vistal Gdynia S.A.

Oświadczenie Zarządu GK Vistal Gdynia S.A.

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta KPMG. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 – Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia S.A.

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia S.A. – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za rok 2014

Skonsolidowany Raport Roczny RS 2014

 

Rok 2014

SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE

Oświadczenia Zarządu Vistal Gdynia S.A.

Sródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014

Załącznik – Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A.  w pierwszym półroczu 2014

Sródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Vistal Gdynia S.A. za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014

Raport ESPI Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014

 

SPRAWOZDANIA KWARTALNE

Raport ESPI Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

Rozszerzony skonsolidowany raport Vistal Gdynia S.A. za III kwartał 2014

Załącznik: Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu za okres obejmujący 9 miesiące zakończony 30 września 2014 r.

Raport ESPI Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014

Rozszerzony skonsolidowany raport Vistal Gdynia SA za I kwartał 2014

Załącznik: Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu za okres obejmujący 3 miesiące zakończony 31 marca 2014

 

SPRAWOZDANIE ROCZNE

SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE :

List Prezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A. do Akcjonariuszy oraz Interesariuszy Vistal Gdynia S.A.

Oświadczenie Zarządu Vistal Gdynia S.A.

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta KPMG. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2013

Sprawozdanie Zarządu Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2013

Raport ESPI  rok 2013

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE :

List Prezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A. do Akcjonariuszy i Interesariuszy VG S.A.

Oświadczenie Zarządu GK Vistal Gdynia S.A.

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta KPMG. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 – Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia S.A

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia S.A. – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2013

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia za rok 2013

Skonsolidowany Raport Roczny RS 2013