RAPORT KWARTALNY Q1 2022

Rozszerzony skonsolidowany raport Vistal Gdynia SA za okres obejmujący 3 miesiące zakończony 31 marca 2022

Załącznik: Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu za okres obejmujący 3 miesiące zakończony 31 marca 2022

Sprawozdanie jednostkowe Vistal Gdynia SA za rok 2021

List Prezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A. do Akcjonariuszy oraz Interesariuszy Vistal Gdynia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Vistal

List Prezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A. do Akcjonariuszy oraz Interesariuszy Vistal Gdynia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Vistal-podpis

Oświadczenie oraz informacja zarządu Vistal Gdynia S.A.

Oświadczenie oraz informacja zarządu Vistal Gdynia S.A.-podpis

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2021 r.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2021 r.-podpis

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2021

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2021-podpis

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2021

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2021-podpis

Oświadczenia rady nadzorczej

Raport ESPI RR rok 2021

Sprawozdanie skonsolidowane Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA za rok 2021

List Prezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A. do Akcjonariuszy oraz Interesariuszy Vistal Gdynia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Vistal

List Prezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A. do Akcjonariuszy oraz Interesariuszy Vistal Gdynia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Vistal-podpis

Oświadczenie oraz informacja zarządu Vistal Gdynia S.A.

Oświadczenie oraz informacja zarządu Vistal Gdynia S.A.-podpis

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2021 r.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2021 r.-podpis

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2021

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2021-podpis

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2021

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2021-podpis

Oświadczenia rady nadzorczej

Raport ESPI SRR 2021