pl en sv

Polityka różnorodności

Spółka od lat stosuje wszelkie aspekty polityki różnorodności poprzez zastosowanie w stosunku do wszystkich pracowników, w tym także władz Spółki oraz jej kluczowych menadżerów zasad równości i zapobiega dyskryminacji ze względu płeć, przekonania osobiste i polityczne, pochodzenie etnicznego, rasę, religię, orientację seksualną. Ponadto Spółka kładzie duży nacisk na odpowiednie wykształcenie pracowników oraz ich osobisty rozwój w szczególności dbając by władz Spółki oraz jej kluczowi menadżerowie cechowali się wyspecjalizowanymi kwalifikacjami i kompetencjami, oraz wszechstronnym i różnorodnym doświadczeniem zawodowym. Spółka przykłada także uwagę na aspekt zróżnicowania we władz Spółki oraz jej kluczowych menadżerów ze względu na płeć. Rada Nadzorcza Spółki do dnia 12 maja 2017 r. składała się z kobiety i czterech mężczyzn.

Mając na uwadze zabezpieczenie rozwoju Spółki i Grupy Zarząd dba o rozwój kluczowej kadry menedżerskiej oraz jej zróżnicowanie. Dyrektorami i kierownikami poszczególnych działów są kobiety i mężczyźni o różnym kierunku wykształcenia, przebiegu doświadczenia zawodowego, a także wieku.