pl en de sv ru

Polityka różnorodności

Spółka od lat stosuje wszelkie aspekty polityki różnorodności poprzez zastosowanie w stosunku do wszystkich pracowników, w tym także władz Spółki oraz jej kluczowych menadżerów zasad równości i zapobiega dyskryminacji ze względu płeć, przekonania osobiste i polityczne, pochodzenie etnicznego, rasę, religię, orientację seksualną. Ponadto Spółka kładzie duży nacisk na odpowiednie wykształcenie pracowników oraz ich osobisty rozwój w szczególności dbając by władz Spółki oraz jej kluczowi menadżerowie cechowali się wyspecjalizowanymi kwalifikacjami i kompetencjami, oraz wszechstronnym i różnorodnym doświadczeniem zawodowym. Spółka przykłada także uwagę na aspekt zróżnicowania we władz Spółki oraz jej kluczowych menadżerów ze względu na płeć. Rada Nadzorcza Spółki składa się z kobiety i czterech mężczyzn.

Mając na uwadze zabezpieczenie rozwoju Spółki i Grupy Zarząd dba o rozwój kluczowej kadry menedżerskiej oraz jej zróżnicowanie. Dyrektorami i kierownikami poszczególnych działów są kobiety i mężczyźni o różnym kierunku wykształcenia, przebiegu doświadczenia zawodowego, a także wieku.