Rok 2022

Raport bieżący 48/2022 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A. (29.12.2022 g. 17:40)

Raport bieżący 47/2022 –Zaskarżenie przez Vistal Gdynia S.A. postanowienia o zatwierdzeniu układu w postępowaniu sanacyjnym spółki zależnej Vistal Offshore Sp. z o.o. w restrukturyzacji (23.12.2022 g. 14:15)

Raport bieżący 46/2022 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A. (19.12.2022 g. 17:33)

Raport bieżący 45/2022 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A. (06.12.2022 g. 17:14)

Raport bieżący 44/2022 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A. (30.11.2022 g. 17:22)

Raport bieżący 43/2022 – Zawarcie umowy na wykonanie konstrukcji stalowej wiaduktu. (29.11.2022 g. 18:01)

Załącznik do raportu 42/2022 – Załącznik do raportu bieżącego 42/2022 (24.11.2022 g. 17:04)

Raport bieżący 42/2022 – Wybór Przewodniczącego Komitetu Audytu.. (24.11.2022 g. 17:04)

Raport bieżący 41/2022 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A. (15.11.2022 g. 17:05)

Raport bieżący 40/2022 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A. (24.10.2022 g. 17:13)

Raport bieżący 39/2022 – Informacja o zmianie składu Zarządu Vistal Gdynia S.A. (14.10.2022 g. 18:11)

Raport bieżący 38/2022 – Otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na wykonanie i montaż konstrukcji stalowych w Bydgoszczy (13.10.2022 g. 17:24)

Załącznik do raportu 37/2022 – Załącznik do raportu bieżącego 37/2022 (30.09.2022 g. 19:01)

Załącznik do raportu 37/2022 – Załącznik do raportu bieżącego 37/2022 (30.09.2022 g. 19:01)

Raport bieżący 37/2022 – Uzupełnienie raportu okresowego półrocznego 2022 (30.09.2022 g. 19:01)

Raport bieżący 36/2022 – Informacja o zmianie składu Zarządu Vistal Gdynia S.A. (21.09.2022 g. 15:12)

Raport bieżący 35/2022 – Informacja o zmianie składu Zarządu Vistal Gdynia S.A. (16.09.2022 g. 8:58)

Raport bieżący 34/2022 – Doręczenie Spółce pozwu o zapłatę GDDKiA (26.08.2022 g. 17:10)

Raport bieżący 33/2022 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A. (25.08.2022 g. 07:49)

Raport bieżący 32/2022 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A. (16.08.2022 g. 08:34)

Raport bieżący 31/2022 – Informacja o zmianie składu Zarządu Vistal Gdynia S.A. (16.08.2022 g. 08:28)

Raport bieżący 30/2022 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A. (03.08.2022 g. 08:44)

Raport bieżący 29/2022 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A. (28.07.2022 g. 08:09)

Raport bieżący 28/2022 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A. (27.07.2022 g. 08:12)

Raport bieżący 27/2022 – Uzupełnienie raportu bieżącego nr 23/2022 (22.07.2022 g. 13:37)

Raport bieżący 26/2022 – Zawarcie umowy na wykonanie konstrukcji stalowej przez spółkę zależną Vistal Pref Sp. z o.o. (11.07.2022 g. 12:44)

Załącznik do raportu 25/2022 – Załącznik do raportu bieżącego 25/2022 (04.07.2022 g. 10:21)

Raport bieżący 25/2022 – Przyjęcie układu w postępowaniu sanacyjnym spółki zależnej Vistal Offshore Sp. z o.o. w restrukturyzacji (04.07.2022 g. 10:21)

Raport bieżący 24/2022 – Informacja o zmianie składu Zarządu Vistal Gdynia S.A. (30.06.2022 g. 15:09)

Raport bieżący 23/2022 – Otrzymanie informacji o wydaniu postanowienia o umorzeniu postępowania sanacyjnego spółki zależnej Vistal Eko Sp. z o.o. w restrukturyzacji (30.06.2022 g. 14:55)

Raport bieżący 22/2022 – Złożenie wniosku o zmianę układu przyjętego w postępowaniu sanacyjnym Spółki (29.06.2022 g. 18:29)

Raport bieżący 21/2022 – Zawarcie umowy na wykonanie konstrukcji stalowej przez spółkę zależną Vistal Pref Sp. z o.o. (28.06.2022 g. 14:55)

Raport bieżący 20/2022 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A. (24.06.2022 g. 22:20)

Raport bieżący 19/2022 – Zawarcie aneksu do umowy na wykonanie prac remontowych (22.06.2022 g. 11:52)

Raport bieżący 18/2022 – Informacja o powołaniu członków Zarządu Vistal Gdynia S.A. nowej kadencji (07.06.2022 g. 19:37)

Załącznik do raportu 17/2022 – Załącznik do raportu bieżącego 17/2022 (07.06.2022 g. 19:34)

Raport bieżący 17/2022 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vistal Gdynia S.A. w dniu 7 czerwca 2022 r. (07.06.2022 g. 19:34)

Załącznik do raportu 16/2022 – Załącznik do raportu bieżącego 16/2022 (07.06.2021 g. 19:29)

Raport bieżący 16/2022 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Vistal Gdynia S.A. w dniu 7 czerwca 2022 r. (07.06.2022 g. 19:29)

Raport bieżący 15/2022 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A. (07.06.2022 g. 19:24)

Raport bieżący 14/2022 – Zawarcie umowy na wykonanie usług remontowych (25.05.2022 g. 12:48)

Raport bieżący 13/2022 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A. (25.05.2022 g. 12:42)

Załącznik do raportu 12/2022 – Załącznik nr 2 do raportu bieżącego 12/2022 (10.05.2022 g. 12:28)

Załącznik do raportu 12/2022 – Załącznik nr 1 do raportu bieżącego 12/2022 (10.05.2022 g. 12:28)

Raport bieżący 12/2022 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (10.05.2022 g. 12:28)

Raport bieżący 11/2022 – Zawarcie aneksów do umowy na wykonanie prac remontowych (10.05.2022 g. 11:12)

Raport bieżący 10/2022 – Korekta raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok (30.04.2022 g. 16:23)

Raport bieżący 9/2022 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A. (12.04.2022 g. 19:16)

Raport bieżący 8/2022 – Zawarcie umowy na wykonanie konstrukcji stalowej przez spółkę zależną Vistal Pref Sp. z o.o. (01.04.2022 g. 13:57)

Raport bieżący 7/2022 – Informacja o powołaniu Członka Rady Nadzorczej w Vistal Gdynia S.A. (01.04.2022 g. 10:52)

Raport bieżący 6/2022 – Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A. (15.03.2022 g. 20:55)

Raport bieżący 5/2022 – Informacja o śmierci Członka Rady Nadzorczej (04.03.2022 g. 12:15)

Raport bieżący 4/2022 – Otrzymanie odpisu pozwu (02.03.2022 g. 18:00)

Raport bieżący 3/2022 – Zawarcie umów na wykonanie konstrukcji stalowych przez spółkę zależną Vistal Eko Sp. z o.o. w restrukturyzacji (22.02.2022 g. 13:54)

Raport bieżący 2/2022 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 (18.01.2022 g. 14:49)

Raport bieżący 1/2022 – Otrzymanie przez Spółkę środków zgodnie z decyzją Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (11.01.2022 g. 18:14)