Rok 2022

Załącznik do raportu 12/2022 – Załącznik nr 2 do raportu bieżącego 12/2022 (10.05.2022 g. 12:28)

Załącznik do raportu 12/2022 – Załącznik nr 1 do raportu bieżącego 12/2022 (10.05.2022 g. 12:28)

Raport bieżący 12/2022 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (10.05.2022 g. 12:28)

Raport bieżący 11/2022 – Zawarcie aneksów do umowy na wykonanie prac remontowych (10.05.2022 g. 11:12)

Raport bieżący 10/2022 – Korekta raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok (30.04.2022 g. 16:23)

Raport bieżący 9/2022 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A. (12.04.2022 g. 19:16)

Raport bieżący 8/2022 – Zawarcie umowy na wykonanie konstrukcji stalowej przez spółkę zależną Vistal Pref Sp. z o.o. (01.04.2022 g. 13:57)

Raport bieżący 7/2022 – Informacja o powołaniu Członka Rady Nadzorczej w Vistal Gdynia S.A. (01.04.2022 g. 10:52)

Raport bieżący 6/2022 – Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A. (15.03.2022 g. 20:55)

Raport bieżący 5/2022 – Informacja o śmierci Członka Rady Nadzorczej (04.03.2022 g. 12:15)

Raport bieżący 4/2022 – Otrzymanie odpisu pozwu (02.03.2022 g. 18:00)

Raport bieżący 3/2022 – Zawarcie umów na wykonanie konstrukcji stalowych przez spółkę zależną Vistal Eko Sp. z o.o. w restrukturyzacji (22.02.2022 g. 13:54)

Raport bieżący 2/2022 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 (18.01.2022 g. 14:49)

Raport bieżący 1/2022 – Otrzymanie przez Spółkę środków zgodnie z decyzją Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (11.01.2022 g. 18:14)