Rok 2021

Raport bieżący 13/2021 – Zawarcie szeregu umów z kontrahentem (08.11.2021 g. 15:25)

Raport bieżący 12/2021 – Zawarcie aneksu do kontraktu na wykonanie konstrukcji stalowej przez spółkę zależną (28.10.2021 g. 14:12)

Raport bieżący 11/2021 – Zawarcie umowy na wykonanie i montaż konstrukcji stalowych w Bydgoszczy (23.09.2021 g. 11:05)

Raport bieżący 10/2021 – Zbycie nieruchomości przez Spółkę (08.09.2021 g. 14:08)

Raport bieżący 9/2021 – Informacja o pozyskaniu robót budowalnych w zakresie dostawy i montażu konstrukcji stalowych (05.07.2021 g. 13:32)

Raport bieżący 8/2021 – Informacja o powołaniu członków Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2021 r. (25.06.2021 g. 16:33)

Załącznik do raportu 7/2021 – Załącznik do raportu bieżącego 7/2021 (25.06.2021 g. 16:27)

Raport bieżący 7/2021 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vistal Gdynia S.A. w dniu 25 czerwca 2021 r. (25.06.2021 g. 16:27)

Załącznik do raportu 6/2021 – Załącznik do raportu bieżącego 6/2021 (25.06.2021 g. 16:21)

Raport bieżący 6/2021 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Vistal Gdynia S.A. w dniu 25 czerwca 2021 r. (25.06.2021 g. 16:21)

Raport bieżący 5/2021 – Zawarcie umowy na wykonanie i montaż konstrukcji stalowej obiektu mostowego (14.06.2021 g. 13:21)

Załącznik do raportu 4/2021 – Załącznik nr 2 do raportu bieżącego 4/2021 (28.05.2021 g. 18:00)

Załącznik do raportu 4/2021 – Załącznik nr 1 do raportu bieżącego 4/2021 (28.05.2021 g. 18:00)

Raport bieżący 4/2021 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (28.05.2021 g. 18:00)

Raport bieżący 3/2021 – Zawarcie umowy na wykonanie konstrukcji stalowej (20.05.2021 g. 14:56)

Raport bieżący 2/2021 – Zawarcie umowy na wykonanie konstrukcji stalowej (10.02.2021 g. 14:49)

Raport bieżący 1/2021 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku (22.01.2021 g. 14:54)