Vistal Gruppen vinner nästa kontrakt på den skandinaviska marknaden

27 November 2015 09:38

Vistal Gruppen, en ledande tillverkare av storskaliga stålstrukturer i Polen som utför order för kunder både hemma och utomlands, har vunnit nästa konkrakt på den skandinavska marknaden, i Sverige. Avtalet med HOCHTIEF Infrastructure GmbH Tyskland, Sverige filial berör tillverkning och montering av brons stålkonstruktion i Stockholm i Västberga Allé område.
Avtalet berör tillverning och montering av viadukt över järnväg och GC-bro som väger tillsammans 1300 ton. Det nya obiektet ska ersätta existerande betongkonstruktion – Bro över Stambanan från 1961. Viadukten ska förbättra kommunikationen i detta stadsområde, samtidigt kommer att stå ut både när det gäller arkitektonisk form och färger.
Tillverkning kommer att påbörjas i december, monteringen på plats – våren 2016 och ska avslutas våren 2017. De särskilda egenskaperna av projekt kräver en hel del erfarenhet och kompetens. Montering kommer att äga rum vid den öppna järnvägstrafiken under viadukten och de kortvariga trafikstopp kommer att ske bara på natten. Vistal ska använda sig av tre metoder: lanseringen, monteringen med kranar och heavy lifting av bågens sektionen.