pl en sv

Raporty okresowe z poprzednich lat

Rok 2017

SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistal

Stanowisko biegłego rewidenta dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

Stanowisko biegłego rewidenta dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego dotyczące stanowiska biegłego rewidenta dotyczącego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. 

Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego dotyczące stanowiska biegłego rewidenta dotyczącego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

Raport ESPI Psr

SPRAWOZDANIA KWARTALNE

Rozszerzony skonsolidowany raport Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji za okres obejmujący 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 r.

Załącznik: Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu za okres obejmujący 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 r.

Raport ESPI QSr 3/2017

Raport ESPI Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2017

Rozszerzony skonsolidowany raport Vistal Gdynia SA za okres obejmujący 3 miesiące zakończony 31 marca 2017 r.

Załącznik: Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu za okres obejmujący 3 miesiące zakończony 31 marca 2017

SPRAWOZDANIE ROCZNE

SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE :

List Prezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A. do Akcjonariuszy oraz Interesariuszy Vistal Gdynia S.A.

Oświadczenie Zarządu Vistal Gdynia S.A.

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta KPMG. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2016

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2016

Raport ESPI R rok 2016

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE:

List Prezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A. do Akcjonariuszy oraz Interesariuszy Vistal Gdynia S.A.

Oświadczenie Zarządu GK Vistal Gdynia S.A.

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta KPMG. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2016

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2016

Raport ESPI RS 2016

 

Rok 2016

SPRAWOZDANIA PÓŁROCZNE

Oświadczenie Zarządu Vistal Gdynia S.A.

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016

Załącznik – Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. w pierwszym półroczu 2016

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Vistal Gdynia S.A. za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016

Raport ESPI Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

 

SPRAWOZDANIA KWARTALNE

Raport ESPI Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2016

Rozszerzony skonsolidowany raport Vistal Gdynia SA za okres obejmujący 9 miesięcy zakończony 30 września 2016 r.

Załącznik: Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu za okres obejmujący 9 miesięcy zakończony 30 września 2016

Raport ESPI Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny QSr za I kwartał 2016

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016

Załącznik: Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu za okres obejmujący 3 miesiące zakończony 31 marca 2016

 

SPRAWOZDANIE ROCZNE
SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE :

List Prezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A. do Akcjonariuszy oraz Interesariuszy Vistal Gdynia S.A.

Oświadczenie Zarządu Vistal Gdynia S.A.

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta KPMG. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2015

Sprawozdanie Zarządu Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2015

Raport ESPI rok 2015

 

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE:

List Prezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A. do Akcjonariuszy oraz Interesariuszy Vistal Gdynia S.A.

Oświadczenie Zarządu GK Vistal Gdynia S.A.

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta KPMG. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 – Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia S.A.

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia S.A. – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2015

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za rok 2015

Skonsolidowany Raport Roczny RS 2015

 

Rok 2015

SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE

Oświadczenia Zarządu Vistal Gdynia S.A.

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2015

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2015

Załącznik – Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. w pierwszym półroczu 2015

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Vistal Gdynia S.A. za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2015

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2015

Raport ESPI Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015

 

SPRAWOZDANIA KWARTALNE

Raport ESPI Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015

Rozszerzony skonsolidowany raport Vistal Gdynia SA za III kwartał 2015

Załącznik: Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu za okres obejmujący 9 miesięcy zakończony 30 września 2015

Raport ESPI Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015

Rozszerzony skonsolidowany raport Vistal Gdynia SA za I kwartał 2015

Załącznik: Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu za okres obejmujący 3 miesiące zakończony 31 marca 2015

 

SPRAWOZDANIE ROCZNE
SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE :

List Prezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A. do Akcjonariuszy oraz Interesariuszy Vistal Gdynia S.A.

Oświadczenie Zarządu Vistal Gdynia S.A.

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta KPMG. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014

Sprawozdanie Zarządu Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2014

Raport ESPI rok 2014

 

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE:

List Prezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A. do Akcjonariuszy oraz Interesariuszy Vistal Gdynia S.A.

Oświadczenie Zarządu GK Vistal Gdynia S.A.

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta KPMG. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 – Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia S.A.

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia S.A. – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za rok 2014

Skonsolidowany Raport Roczny RS 2014

 

Rok 2014

SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE

Oświadczenia Zarządu Vistal Gdynia S.A.

Sródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014

Załącznik – Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A.  w pierwszym półroczu 2014

Sródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Vistal Gdynia S.A. za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014

Raport ESPI Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014

 

SPRAWOZDANIA KWARTALNE

Raport ESPI Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

Rozszerzony skonsolidowany raport Vistal Gdynia S.A. za III kwartał 2014

Załącznik: Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu za okres obejmujący 9 miesiące zakończony 30 września 2014 r.

Raport ESPI Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014

Rozszerzony skonsolidowany raport Vistal Gdynia SA za I kwartał 2014

Załącznik: Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu za okres obejmujący 3 miesiące zakończony 31 marca 2014

 

SPRAWOZDANIE ROCZNE

SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE :

List Prezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A. do Akcjonariuszy oraz Interesariuszy Vistal Gdynia S.A.

Oświadczenie Zarządu Vistal Gdynia S.A.

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta KPMG. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2013

Sprawozdanie Zarządu Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2013

Raport ESPI  rok 2013

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE :

List Prezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A. do Akcjonariuszy i Interesariuszy VG S.A.

Oświadczenie Zarządu GK Vistal Gdynia S.A.

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta KPMG. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 – Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia S.A

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia S.A. – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2013

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia za rok 2013

Skonsolidowany Raport Roczny RS 2013