pl en sv

Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o.

NIP 958 132 36 59

REGON 191914080

KRS : 0000103754 , Sąd Rejonowy w Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy : 17 515 000 PLN

Podstawowy zakres działalności firmy stanowią remonty i budowa jednostek pływających. Firma specjalizuje się także w prefabrykacji i montażu rurociągów oraz prefabrykacji konstrukcji stalowych.

Posiadane certyfikaty:

  • ISO 9001-2008 System Zarządzania Jakością
  • EN 1090-1

Spółka posiada również Koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na wytwarzanie i obrót elementów i podzespołów wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Kontakt:
81-969 Gdynia ul. Czechosłowacka 3
e-mail: stocznia@vistal.pl

Informacje dotyczące połączenia Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o. z Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji:

Plan połączenia spółek Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji ze spółką Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o.

Załącznik nr 1 do Oświadczenia o stanie księgowym Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o. o. na dzień 31 sierpnia 2018 r.

Załącznik nr 2 do Oświadczenia o stanie księgowym Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o. o. na dzień 31 sierpnia 2018 r.

Dnia 15 listopada 2018 r. Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o. została przejęta przez Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji.