pl en sv

Vistal Ocynkownia Sp. z o.o. w upadłości

NIP 958 146 23 78

REGON 193052659

KRS: 0000210244 , Sąd Rejonowy w Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy : 1 550 000 PLN

 

Kontakt:
83-420 Liniewo, ul. Nasienna 13

 

Piki do pobrania:

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA KONSTRUKCJI DO CYNKOWANIA OGNIOWEGO

ULOTKA VISTAL OCYNKOWNIA SP. Z O.O.

FOLDER VISTAL OCYNKOWNIA SP. Z O.O.