pl en sv

Vistal Infrastructure Sp. z o.o. w upadłości

NIP 958 161 43 22

REGON 220796773

KRS 0000330246  Sąd Rejonowy w Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy :  1 550 400 PLN

Kontakt:
81-969 Gdynia, ul. Czechosłowacka 3

VWP

Więcej o projekcie