pl en sv

Vistal Construction Sp. z o.o. w upadłości

NIP 958 157 57 63

REGON 220526826

KRS 0000294733, Sąd Rejonowy w Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy : 200 000,00 PLN