pl en sv

Vistal Gdynia S.A. po roku 2016 : wzrost skali działalności, backlogu i rozwój eksportu pomimo niekorzystnych warunków rynkowych

4 kwietnia 2017 07:21

Grupa Vistal, wiodący producent wielkogabarytowych, specjalistycznych konstrukcji stalowych w Polsce, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych, w 2016 roku wypracowała przychody wynoszące 463,4 mln zł (wzrost o blisko 13% rok do roku). W tym okresie zyski EBITDA i EBIT spadły odpowiednio o 9% (do 38,3 mln zł z 42,1 mln zł) i 20% (do 22,4 mln zł z 28,0 mln zł).

Zysk netto Grupy w 2016 roku wyniósł 8,9 mln zł wobec 14,2 mln zł w analogicznym okresie  roku ubiegłego (co oznacza spadek o 37%).

Backlog Grupy osiągnął wartość 500,5 mln zł – tym samym Grupa odnotowała wzrost wartości portfela zleceń o 34% r/r. Większość, bo 72%, podpisanych umów zostanie zrealizowana w 2017 roku. Dodatkowo Grupa negocjuje kontrakty o łącznej wartości 484,9 mln zł. Grupa zwiększa aktywność w projektach realizowanych w ramach generalnego wykonawstwa. Aż 40% backlogu Spółki stanowią umowy, które będą realizowane kompleksowo, w formule generalnego wykonawcy. Więcej