pl en sv

Vistal Gdynia S.A. po I kwartale 2017 roku : Wzrost skali działalności, wzrost backlogu R/R i realizacja przyjętej strategi 2017+

1 czerwca 2017 10:57

Grupa Vistal, wiodący producent wielkogabarytowych, specjalistycznych konstrukcji stalowych w Polsce, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych, w I kw. 2017 roku wypracowała przychody wynoszące 105,6 mln zł (wzrost o 30% rok do roku). W tym okresie zyski EBITDA i EBIT spadły odpowiednio o 23% (do 8,4 mln zł z 11,0 mln zł) i 40% (do 4,3 mln zł z 7,1 mln zł). Zysk netto Grupy w I kw. 2017 roku wyniósł 4,4 mln zł wobec 4,8 mln zł w analogicznym okresie  roku ubiegłego (co oznacza spadek o 9%).

Na spadek rentowności Grupy miały wpływ przede wszystkim: spadek marżowości realizowanych kontraktów na skutek niekorzystnych warunków rynkowych na światowym rynku oli&gas (spadek sprzedaży) i w Polsce (przesuwanie się rozstrzygnięć w przetargach publicznych skutkujące presją na marżowość).

Backlog Grupy na koniec marca 2017 r. osiągnął wartość 476,2 mln zł – tym samym Grupa odnotowała wzrost wartości portfela zleceń o 26,4% r/r. Większość, bo 67%, podpisanych umów zostanie zrealizowana w 2017 roku. Dodatkowo Grupa negocjuje kontrakty o łącznej wartości 487,3 mln zł. Grupa stopniowo zwiększa aktywność w projektach realizowanych w ramach generalnego wykonawstwa. Blisko 40% backlogu Spółki stanowią umowy krajowe i eksportowe, które będą realizowane kompleksowo, w formule generalnego wykonawcy.

Grupa realizuje proces wdrożenia przyjętej strategii  mającej na celu podniesienie rentowności i obniżenie długu finansowego. W ramach strategii  Grupa planuje m.in. zwiększenie efektywności operacyjnej, redukcję kosztów ogólnego zarządu (w I kwartale tego roku w stosunku do IV kwartału roku 2016 koszty te spadły o 20%), optymalizację produkcji, centralizację zakupów materiałowych, i pozyskiwanie kontraktów w segmentach o strukturze cash-flow umożliwiającej wyższy stopień samofinansowania . Grupa zamierza także nadal rozbudowywać portfel zleceń koncentrując się na priorytetowych segmentach rynkowych (infrastruktura, budownictwo i infrastruktura portowa). więcej