Marin

Kapitalgruppen VISTALs hela ingenjörstekniska samt övriga personal som deltar i byggprocessen för fartygskonstruktioner har lämpliga kvalifikationer och, vilket kanske är viktigast, mångårig praktik och erfarenhet från varvsindustrin.

Vår styrka är att vi förfogar över en egen monteringsplats vid kajerna Węgierskie och Indyjskie i hamnen i Gdynia som möjliggör sjötransport av stora element direkt till beställaren.

Inom ramen för våra tjänster erbjuder vi:

• tillverkning och montering av luckor för fartygens lastutrymmen
• tillverkning och montering av ramper för fartyg och hamnar
• tillverkning och montering av fartygens skrovsektioner
• tillverkning av olika skrovelement (t.ex. skottsektioner)
• tillverkning av fartygssektioner
• tillverkning och montering av flytfarkoster

Vi samarbetar även direkt med rederier och utländska varv. Det är samarbeten som bl.a. har resulterat i byggandet av en färja för ett skotskt rederi och en hel serie skrovsektioner för olika fartyg tillhörande norska partners.