Huvudentreprenad

GRUPA VISTAL genomför projekt som generalentreprenör inom industribyggnation och kommunikationsinfrastruktur. VISTAL-gruppens offerter omfattar först och främst totalansvar för byggnation och modernisering av:

• broar,
• öppningsbara broar,
• viadukter,
• gång- och cykelbroar,
• industrihallar

Mångårig erfarenhet, högspecialiserade medarbetare och effektiv projektledning garanterar framgångsrikt genomförande av projekt oberoende av deras omfattning.